Gradiva

 • V septembru 2018 smo na NIJZ pripravili gradivo na temo spodbujanja branja. Več o tem si lahko (bodoči) starši in strokovnjaki preberete spodaj.

  Prijetno branje vam želimo! [...]
 • Gradivo, ki je pred vami, je namenjeno vsem bodočim staršem. Nastalo je v sklopu projekta Skupaj za zdravje v sodelovanju z različnimi strokovnjaki. Posamezno gradivo obravnava temo, ki je aktualna v času pričakovanja novega družinskega člana. Predstavljene teme tudi dopolnjujejo in obširneje predstavljajo vsebine skupinske vzgoje za zdravje Priprava na porod in starševstvo (prej t. i. Šola za starše oziroma Materinska šola). Za večino gradiv so pripravljeni tudi krajši izročki, ki jih lahko najdete med Izročki za bodoče starše in starše. [...]
 • Na NIJZ smo v okviru projekta Skupaj za zdravje in v sodelovanju z različnimi strokovnjaki pripravili gradiva, namenjena bodočim staršem ter staršem novorojenčkov in dojenčkov. V spodnjih izročkih so na kratko podane koristne informacije in nasveti za čas nosečnosti zgodnjega obdobja starševstva.

  [...]
 • V okviru projekta Skupaj za zdravje, ki je bil sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma, smo pripravili nadgradnjo programa skupinske vzgoje za zdravje za bodoče starše, ki smo ga poimenovali Priprava na porod in starševstvo. [...]
 • Vzgoja za zdravje za bodoče starše in starše novorojenčkov in dojenčkov je pomembno področje dela za zdravstvene delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s to populacijo. Namen vzgoje za zdravje je posredovanje preverjenih informacij bodočim staršem, razvoj in krepitev spretnosti in kompetenc ter nudenju podpore pri soočanju z izzivi starševstva.
  Za strokovno podporo pri izvajanju vzgoje za zdravje za starše smo zato pripravili gradiva z vsebinami, ki se nanašajo na obdobje nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja. Gradivo je namenjeno strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z bodočimi starši ter starši novorojenčkov in dojenčkov.
  [...]