Gradiva

  • Po rojstvu otroka se novopečeni starši srečujejo z novimi izzivi in vprašanji povezanimi z novim družinskim članom. Na NIJZ smo v okviru projekta Skupaj za zdravje in v sodelovanju različnih strokovnjakov pripravili gradiva, ki naslavljajo nekatere od teh izzivov in so namenjena vsem staršem novorojenčkov in dojenčkov. Za večino gradiv so pripravljeni tudi krajši izročki, ki jih lahko najdete med Izročki za bodoče starše in starše. [...]
  • Na NIJZ smo v okviru projekta Skupaj za zdravje in v sodelovanju z različnimi strokovnjaki pripravili gradiva, namenjena bodočim staršem ter staršem novorojenčkov in dojenčkov. V spodnjih izročkih so na kratko podane koristne informacije in nasveti za čas nosečnosti zgodnjega obdobja starševstva. [...]
  • V okviru projekta Skupaj za zdravje, ki je bil sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma, smo pripravili predlog programa skupinske vzgoje za zdravje za starše dojenčkov do enega leta starosti, ki smo ga poimenovali Nasveti in pogovori o dojenčku. [...]
  • Cepljenje je eden izmed najbolj učinkovitih javno zdravstvenih ukrepov za obvladovanje nalezljivih bolezni. S cepljenjem lahko preprečimo, da bi zboleli za nalezljivo boleznijo. [...]