Gradiva

Predlog programa Priprava na porod in starševstvo

shutterstock 62050450 1

V okviru projekta Skupaj za zdravje, ki je bil sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma, smo pripravili nadgradnjo programa skupinske vzgoje za zdravje za bodoče starše, ki smo ga poimenovali Priprava na porod in starševstvo.

V Sloveniji imamo dolgoletno tradicijo izvajanja materinskih šol oziroma šol za bodoče starše. Izvedene analize in pregled stanja njihovega izvajanja v Sloveniji pa so pokazale, da se vzgoja za zdravje za bodoče starše izvaja zelo raznoliko, da obstajajo velike razlike med posameznimi šolami za starše, tako glede vsebine in obsega kot tudi metodologije, zato je bilo potrebno poenotenje osnovnega programa. Tako smo na podlagi predhodnih programov, ocene potreb in strokovne literature ter intenzivnega dela strokovnjakov oblikovali vsebinski in izvedbeni predlog programa Priprava na porod in starševstvo, s posebnim poudarkom na zmanjševanju neenakosti in pozornostjo do ranljivih skupin. Glavni namen je bil pripraviti standardiziran, koordiniran in sistematičen program vzgoje za zdravje za bodoče starše na nacionalni ravni.

Program predvideva sedem srečanj, in sicer eno srečanje v zgodnji nosečnosti (od 12. tedna do okvirno 18. tedna) in šest srečanj v kasnejšem obdobju nosečnosti (okvirno med 28. - 35. teden nosečnosti) –  od tega je zadnje srečanje še v razvoju.  Za posamezne izbrane tematike smo pripravili tudi gradiva, ki so bila strokovno usklajena in oblikovana glede na namen in ciljno populacijo. Pripravljena so daljša gradiva ločeno za strokovnjake in za uporabnike, za izbrane teme pa so pripravljeni tudi tako imenovani izročki, zelo kratka besedila, ki so namenjena natisu na tiskalniku.

V sklopu projekta smo predlagani program tudi pilotno izvedli v treh zdravstvenih domovih. Izkušnje s pilotnih lokacij so bile zelo pozitivne. Uporabnice in uporabniki so izrazili zadovoljstvo tako z vsebino kot tudi z izvedbo. Večina jih je prejela vse odgovore na svoja vprašanja in informacije, ki so jih prejeli, so bile koristne in uporabne.

Program najdete v spodnji priponki.