Novice

Glasba in sluh

sluh

Preglasno, prepogosto in dolgotrajno poslušanje glasbe preko slušalk lahko vodi do okvare sluha.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja študijo Glasba in sluh, katere namen je pridobiti informacije o navadah poslušanja glasbe med osnovnošolci in morebitnih povezavah med poslušanjem glasbe preko slušalk in okvarami sluha.
Poškodbe slušnega organa zaradi poslušanja preglasne glasbe preko slušalk lahko vodijo v okvaro sluha, ki se v polni meri izrazi šele z več letnim zamikom. Zato je bila študija namenjena tudi seznanjanju učencev o nevarnostih prepogostega poslušanja glasbe ter primernih ukrepih, kako se izogniti poškodbam sluha. V ta namen je bila pripravljena tudi zloženka Glasba in sluh.

Poročilo o pilotni študiji Glasba in sluh 2017 ter Poročilo o analizi podatkov preventivnih pregledov sluha je objavljeno na spletni strani NIJZ.