O programu

Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov - Program ZDAJ. ZDRAVJE DANES ZA JUTRI, nosi osrednje sporočilo, da je delovanje za zdravje otrok in mladostnikov ključno za zdravje aktivnega in starajočega se prebivalstva. V to nas usmerjajo znanstvena spoznanja z dokazi podprte medicine in javnega zdravja.

V Sloveniji so številne politike usmerjene v krepitev in ohranitev zdravja. Za dosego tega cilja so bili uvedeni številni programi in eden izmed njih, Program preventivnega zdravstvenega varstva, znotraj sistema zdravstvenega varstva, nudi prebivalcem dostop do več preventivnih programov.

Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov se osredotoča na zdravstvene probleme kot so rast in razvoj, način življenja, ki vpliva na njihovo telesno, duševno in socialno zdravje. 

 

Projekt Skupaj za zdravje >>>

Osnovni model izvajanja zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov v Sloveniji temelji na zdravniku pediatru in šolskem zdravniku na primarni ravni, ki je izbrani osebni zdravnik otroka oziroma izbrani zdravnik šole za preventivno zdravstveno varstvo.

[...]

Temeljni cilj je oblikovanje in uresničevanje strategije za doseganje najboljšega možnega zdravja otrok in mladine v Sloveniji s poudarkom na zmanjševanju neenakosti v zdravju.

[...]

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 pridobil vnaprej definirani projekt „Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju“ s krajšim imenom „Skupaj za zdravje“. 

[...]