O projektu "Skupaj za zdravje"

O Programu-o projektu Skupaj za zdravje

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo s podporo Norveškega finančnega mehanizma, v okviru projekta “Skupaj za zdravje” (več o projektu na www.skupajzazdravje.si), na osnovi strateških usmeritev in strokovnih smernic, pripravili prenovljen in nadgrajen Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov, kar bo omogočilo, da bodo otroci, mladostnice in mladostniki deležni kakovostnejšega zdravstvenega varstva. Nadgradnjo smo zasnovali tako na področju vsebin, orodij in pristopov pri preventivnih pregledih novorojenčkov, otrok, mladostnic  in mladostnikov kot tudi pri vzgoji za zdravje in zdravstveno-vzgojnem svetovanju za bodoče starše, otroke, mladostnice in mladostnike ter njihove starše. Pripravili smo nove programe usposabljanja za izvajalce. Del pripravljenih novosti smo pilotsko testirali in jih tako preverili v praksi.

Osebna izkaznica projekta »Skupaj za zdravje«

Ime: Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju
Krajše ime: Skupaj za zdravje (SZZ)
Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
Partner: Norveški inštitut za javno zdravje (Norwegian Institute of Public Health – FHI)
Vodja projekta: Marija Magajne
Vodja delovnega sklopa 1 – Otroci in mladostniki: Polonca Truden Dobrin
Vodja delovnega sklopa 2 – Odrasli: Jožica Maučec Zakotnik
Sodelujoči: slovenski strokovnjaki v preventivnem zdravstvenem varstvu, predstavniki strokovnih združenj in izvajalci zdravstvene dejavnosti
Trajanje: od 24.9.2013 do 30.9.2016
Financiranje: Norveški finančni mehanizem 2009-2014
Program: Pobude za javno zdravje
Tip projekta: Vnaprej opredeljen projekt
Spletna stran projekta: www.skupajzazdravje.si


Več informacij o projektu »Skupaj za zdravje«: www.skupajzazdravje.si