Predstavitev

O Programu-predstavitev


Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov ureja
Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 
(Ur.l.RS, št. 19/199847/1998, 26/2000, 67/2001, 33/2002, 37/2003, 117/2004, 31/2005, 83/2007, 22/2009), ki predpisuje obseg in vsebino preventivnih dejavnosti ter organiziranost varstva, izvajalce ter normative, ki naj bi bili osnova za načrtovanje zdravstvenega varstva otrok in mladine do 19. leta. 

Pravilnik določa program sistematičnih preventivnih pregledov s presejalnimi testiranji, obvezno in priporočeno cepljenje, vrste namenskih preventivnih pregledov, timsko obravnavo, medicinsko svetovanje ter programirano zdravstveno vzgojo glede na značilnosti posameznih razvojnih obdobij.

Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov obsega različne programe v zdravstvenem varstvu za novorojenčke, dojenčke in otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, šolske otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta ter vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike ter starše, vključno s šolo za bodoče starše. 

Spletna stran www.zdaj.net vključuje informacije o preventivnih zdravstvenih programih otrok in mladostnikov, ki so povzete po omenjenem pravilniku. Vsebine spletne strani pa se bodo postopoma dopolnjevale in nadgrajevale.