Sistematični preventivni pregledi

dojencki in predsolski otroci


Novorojenček in dojenček   

Novorojenčka bodo v času bivanja v porodnišnici pregledali, opravili pa bodo tudi naslednje presejalne teste:

Za presejalna testa za fenilketonurijo in prirojeno hipotireozo, ki sta bolezni z resnimi posledicami za razvoj otroka, je pri donošenem novorojenčku priporočljivo odvzeti kri 48 do 72 ur po rojstvu. Pred tem časom so lahko testi lažno negativni, po drugem tednu otrokove starosti pa se že poveča tveganje, da bi morebitna motnja vplivala na otrokovo zdravje. Namen presejalnih testov je ugotoviti morebitno bolezen ali nepravilnost pri novorojenčku v času, ko znaki še niso izraženi, bi pa v primeru pozitivnega izvida lahko že začeli z zdravljenjem oziroma ustreznim ukrepanjem in tako popolnoma preprečili posledice bolezni.

  

Obisk patronažne sestre pri materi in novorojenčku   

Ob odhodu iz porodnišnice osebje porodnišnice vaš prihod domov praviloma sporoči patronažni službi v najbližjem zdravstvenem domu. V nasprotnem primeru to storite sami ali kdo od vaših domačih najkasneje v 24 urah po odpustu iz porodnišnice. Pomembno je, da sporočite tisti naslov, kjer boste dejansko živeli po odhodu iz porodnišnice, da vas patronažna medicinska sestra lahko obišče.

Preventivni program vključuje tudi obiske patronažne medicinske sestre pri otročnici in novorojenčku doma. Po porodu ima mama pravico do dveh preventivnih obiskov patronažne medicinske sestre. Šest patronažnih obiskov pa je namenjenih dojenčku v prvem let starosti, še dva dodatna obiska pa dojenčkom slepih in invalidnih mater. Če je potrebnih več obiskov, se patronažna služba poveže z izbranim ginekologom ali izbranim otrokovim pediatrom. Če boste do enega leta otrokove starosti spremenili naslov bivanja, o tem pravočasno obvestite patronažno službo, da bodo lahko ustrezno organizirali obiske.


Obisk pri materi in novorojenčku obsega:

  • Pregled zdravstvene dokumentacije, kot je materinska knjižica in patronažni karton družine;
  • Jemanje anamneze (o počutju v družini, življenjskih navadah, prebolelih boleznih, dejavnikih tveganja, o materinih težavah, kot so krvavitve, rana po prerezu ali raztrganju presredka, rana po carskem rezu, povišana temperatura, dojke, o izkušnjah z dojenjem, o počutju novorojenčka, težavah pri negi novorojenčka, telesnem in duševnem počutju matere);
  • Svetovanje otročnici o načinu življenja in negi ter oskrbi novorojenčka z nasveti o dojenju, nasveti o negi otroka in ravnanju z njim, pravilni prehrani in osebni negi, nasveti o odvajanju in izločanju blata in urina ter spalnih potrebah novorojenčka, opremi in pripomočkih za dojenčka, sprehodih, varnem okolju, nasveti o zobni preventivi (uporaba sladkorja, dudke, razvade), ustni negi in prehodnosti nosu pri novorojenčku;
  • Oskrbo matere in novorojenčka, ki vključuje pregled dojk, čišče in nadzor nad krčenjem maternice, pregled in nego rane po carskem rezu, prerezu ali raztrganju presredka, kontrolo krvnega tlaka;
  • Osebno nego novorojenčka (oskrba popka, kopanje, previjanje, oblačenje), opazovanje in preverjanje otrokovega zdravja (opazovanje obarvanosti veznic, kože, prehranjenosti…) ter telesnega in duševnega zdravja.


Patronažna medicinska sestra bo lahko svetovala tudi o čustveni, praktični in psihični podpori družinskih članov in drugih ter o zdravem načinu življenja družine. S patronažno sestro se lahko pogovorite tudi o izbiri pediatra, h kateremu boste hodili z vašim dojenčkom.

 

Zdravniški pregled dojenčka pri pediatru    

Prvi pregled dojenčka pri pediatru je predviden v starosti enega meseca. O izbiri osebnega zdravnika za vašega otroka se lahko posvetujete v vašem zdravstvenem domu, informacije o razpoložljivih zdravnikih pediatrih pa so na voljo tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Osebni zdravnik za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti je specialist pediater ali specialist šolske medicine, izjemoma je lahko specialist splošne medicine oziroma družinske medicine. Seznam zdravstvenih zavodov ter poimenski seznam zdravnikov, ki so lahko osebni zdravniki, ter še druge koristne in uporabne podatke najdete na spletni strani ZZZS: http://www.zzzs.si/izvajalci ali http://www.zzzs.si. 

V primeru zdravstvenih težav pri novorojenčku se po odpustu iz porodnišnice obrnite na izbranega pediatra ali dežurno pediatrično službo.