3. sistematični pregled predšolskega otroka

 Sistematični  pregled obsega:

 1. Anamneza (osebna);
 2. Presejalni testi: TT/TV, OG, OPK, VM, DRPT; 
 3. Razvojni nevrološki status;
 4. Kontrola vida;
 5. ADG; 
 6. Adamsov test predklona;
 7. KP, RKS; 
 8. Ocena funkcije sečil (urin: spec. teža, beljakovine, sediment);
 9. Holesterol v krvi;
 10. Celotni somatski status in lab glede na indikacije.Sistematični  pregled pri logopedu obsega:

 1. Artikulacija;
 2. Gramatika;
 3. Sintaksa;
 4. Semantika;
 5. Komunikacija.Zdravstvena vzgoja - razgovor s starši, 20 minut:

 1. Prehrana;
 2. Ustno zdravje;
 3. Varnost (pešec; sedež jahač; padci – igrišče; opozorilo - pograd; kolesar/rolanje).