2. sistematični pregled šolarja

Sistematični  pregled obsega:

  1. Anamneza (osebna/socialna);
  2. TT/TV/ITM, KP, SF;
  3. Ostrina vida;
  4. Adamsov test;
  5. Barvni čut.Cepljenje:

  1. Davica;
  2. Tetanus;
  3. Oslovski kašelj (5. odmerek).Zdravstvena vzgoja – skupinsko, 45 minut:

  1. Dobra drža.