3. sistematični pregled šolarja

Sistematični  pregled obsega:

  1. Anamneza (osebna/družinska/socialna);
  2. TT/TV/ITM, KP, SF; 
  3. Index SZ;
  4. Ostrina vida;
  5. Palpacija ščitnice;
  6. Adamsov test;
  7. Test valgus kolen;
  8. Ostali status.Cepljenje:

  1. HPV za deklice.Zdravstvena vzgoja – skupinsko, 45 minut:

  1. Odraščanje.