Zdravi nasveti

Čustveni razvoj pri otroku se začne že med nosečnostjo

bodoci starsi

,

Odnos med starši in otrokom je temeljni odnos vsakega posameznika in osnova za razvoj bodoče zdrave osebnosti. Začne se že pred rojstvom, s pričakovanji in čustvi, ki jih bodoča mama in oče gojita do svojega, takrat še nerojenega otroka.

Za ustvarjanje čustvenega odnosa med otrokom in drugo odraslo ljubečo osebo (navadno je to mama, vendar je to lahko tudi oče ali katera druga ljubeča odrasla oseba) ni dovolj, da oseba otroku zadovoljuje samo osnovne biološke potrebe, ampak je potrebna širša interakcija med njima. 

Pri zgodnjem odnosu navezanosti med mamo oziroma drugo odraslo ljubečo osebo in dojenčkom je torej pomembno:

  • Navezovanje na otroka v času nosečnosti – prek razmišljanja o dojenčku in skupnem življenju z njim.
  • Čimprejšnji neposredni telesni stik takoj po porodu – stik koža na kožo čimprej po porodu, sobivanje matere in dojenčka že v porodnišnici (kadar je to mogoče) in čim redkejše ločevanje matere in novorojenčka v prvih dneh in tednih po porodu (kadar je to mogoče).
  • Pogosti telesni stiki in komunikacija – starši naj novorojenčka veliko opazujejo, pestujejo, ga ljubkujejo, božajo, ga ogovarjajo, se z njim igrajo in skrbijo zanj. Pomembno je, da se prek opazovanja in preživljanja časa z njim naučijo prepoznavati njegova stanja, potrebe (po hrani, spanju, udobju,...), občutja in poskuse komunikacije ter kaj nam prek njih sporoča.
  • Novorojenček naj ima čim več priložnosti slišati materin glas (oziroma glas druge odrasle ljubeče osebe) in občutiti njen vonj. Pomembno je, da se novorojenčku (in kasneje dojenčku) vedno približa mirno in nežno, pri pestovanju in skrbi zanj pa smo umirjeni in sproščeni.
  • Zelo je pomembno materino dobro počutje in skrb zase, saj je njen odnos z novorojenčkom (dojenčkom) močno odvisen tudi od materinega razpoloženja. Mati naj bi bila usmerjena k novorojenčku (dojenčku), bistveno je, da se ustrezno odziva na otrokove potrebe. Če je novorojenček (dojenček) zahteven in pogosto joka, naj mati skuša ostati umirjena, v takšnih obdobjih pa potrebuje tudi veliko podpore s strani okolice (oče otroka, sorodniki...).
  • Mame, ki so dovolj občutljive za otrokove potrebe in le-te ustrezno zadovoljujejo, omogočajo otroku ustrezen čustveni razvoj. To je namreč pogoj, da otrok razvije občutek varnosti in prepričanje, da lahko zadovoljijo svoje potrebe in izpolnijo svoje želje. Otroci, ki občutka varnosti ne razvijejo, so nezaupljivi, svet okoli njih se jim zdi neprijazen in nepredvidljiv. Ti otroci imajo lahko kasneje v življenju težave pri oblikovanju odnosov. Od otrokovih prvih izkušenj je odvisno, koliko bo sposoben za ljubezen, ko bo odrastel in kako bo doživljal sebe in svet okoli sebe (t. i. osnovna slika sveta). Ljubezen in varnost, ki ju otrok doživlja v prvih letih življenja, je odvisna od čustvene varnosti, ki jo otrok doživlja v najzgodnejšem otroštvu.
  • Raziskave tudi kažejo, da so starši, ki se upajo prepustiti svojim občutkom glede doživljanja otroka, dosti bolj uglašeni in povezani z njim in manj zmedeni glede nege. To pomeni, da se na otroka vedno odzovejo, ga potolažijo, poskrbijo za njegove potrebe. Stik med otrokom in odraslim tvorijo trije različni momenti, ki so zelo pomembni pri ustvarjanju navezanosti med obema, in sicer: nega, čustvena skrb in tolažba ter pomoč pri obvladovanju sveta. Temelj otrokovega razvoja je namreč sposobnost odraslega, da pomaga otroku prepoznavati njegove potrebe in regulirati njegova telesna stanja.
  • Posebej pomemben dejavnik pri razvoju zaupanja je občutljiva, odzivna in dosledna skrb za otroka (npr. dojenček mora vedeti, da ga bo mama oziroma druga pomembna oseba nahranila, ko bo lačen). Pomembno je, da je mati odzivna, da med dojenčkom in njo poteka vzajemna interakcija, spodbujanje, pozitiven odnos, toplina, sprejemanje in čustvena opora. Varnost dojenčkove navezanosti dolgoročno vpliva na razvoj dojenčkovih socialnih in spoznavnih zmožnosti. Bolj kot je otrok varno navezan na odraslega, ki ga vzgaja, lažje postane samostojen in razvija dobre odnose z drugimi.