Zdravi nasveti

Prvi tedni z novorojenčkom naj bodo tedni medsebojnega prilagajanja

dojencki in predsolski otroci

,

Porod je pomembna izkušnja tako za dojenčka kot za starše. Dojenček vstopi v življenje družine, tako za dojenčka kot za starše pa se s tem prične obdobje medsebojnega prilagajanja.

Prvi tedni in meseci življenja z dojenčkom prinesejo v družino veliko veselja, povsem običajno pa je, da ob tem starši čutijo tudi malce zaskrbljenosti. Prvi tedni življenja z novorojenčkom naj bodo čas medsebojnega prilagajanja. Tako kot se mora novorojenček v najzgodnejšem obdobju prilagoditi življenja zunaj maternice, se naučiti jesti in se prilagajati okolju, so prvi tedni tudi čas sprememb za ljudi okoli njega.

Novorojenček (in kasneje dojenček) v materino in očetovo življenje prinaša nenehne zahteve, potrebe po prilagajanju vsakdanjega življenja in tudi partnerskega odnosa. Prve tedne naj si starši vzamejo veliko časa za medsebojno spoznavanje in navajanje na skupno življenje. Zelo pomembna sta fizični stik in komunikacija. Starši naj novorojenčka veliko opazujejo, pestujejo, ga ogovarjajo, se z njim igrajo in skrbijo zanj. Pomembno je, da se prek opazovanja in preživljanja časa z njim naučijo prepoznavati njegova stanja, potrebe (po hrani, spanju, udobju,...), občutja in komunikacijo ter kaj nam sporoča. 

Na ta način bo tudi mati premagala morebitno začetno negotovost in pridobila občutek, da je zmožna poskrbeti za svojega otoka in ga nahraniti. Novorojenček naj ima čim več priložnosti slišati materin glas in občutiti njen vonj. Dobrodejna pa je seveda tudi navzočnost očeta in sorojencev.