5. leto: sistematični logopedski pregled predšolskega otroka

Sistematični logopedski pregled predšolskega otroka

Sistematični logopedski pregled otroka v starosti pet let obsega:

  1. Ugotavljanje govorno jezikovnih sposobnosti in komunikacije: pregled artikulacije, gramatike, sintakse in semantike, ocena komunikacije
  2. Pogovor s starši, svetovanje in informiranje

Testiranje izvaja usposobljen logoped. Namen pregleda je odkrivanje govorno jezikovnih in komunikacijskih motenj.