5. leto: Sistematični pregled otroka pri pediatru

3. sistematični pregled predšolskega otroka

Sistematični  pregled obsega:

 1. Anamneza (osebna);
 2. Presejalni testi: TT/TV, OG, OPK, VM, DRPT;
 3. Razvojni nevrološki status;
 4. Kontrola vida;
 5. ADG;
 6. Adamsov test predklona;
 7. KP, RKS;
 8. Ocena funkcije sečil (urin: spec. teža, beljakovine, sediment);
 9. Holesterol v krvi;
 10. Celotni somatski status in lab glede na indikacije.

Sistematični  pregled pri logopedu obsega:

 1. Artikulacija;
 2. Gramatika;
 3. Sintaksa;
 4. Semantika;
 5. Komunikacija.

Zdravstvena vzgoja – razgovor s starši, 20 minut:

 1. Prehrana;
 2. Ustno zdravje;
 3. Varnost (pešec; avtomobilski sedež skupine 2+3 (jahač), padci na igrišču, po stopnicah, kolesarjenje, čelada in ščitniki za rolanje); opozorilo (pograd).