5. leto: Preventivni pregled otroka pri pediatru

Preventivni pregled otroka v starosti petih let

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov v prostorih zdravstvenega zavoda ali zasebne ordinacije. Na pregled so vabljeni pisno s kartico, na kateri so slike predmetov in živali, ki so na tablici za kontrolo vida. Doma otrok že poimenuje slike tako, da kontrola vida ni vprašljiva zaradi napačnega poimenovanja slike. Delo opravi tim predšolskega zdravnika.

Preventivni pregled obsega:

  1. pregled zdravstvene dokumentacije,
  2. osebno anamnezo: razgovor o otrokovem splošnem počutju v družini, razgovor o otrokovem razvoju, razgovor o otrokovem počutju v vrtcu ali med vrstniki, razgovor o igrah, zdravem načinu življenja v družini,
  3. somatski status: presejalni testi: telesna teža, višina, obseg glave, prsnega koša, Denverski razvojni presejalni test, orientacijski nevrološki status, kontrola vida (tablice s slikami), Adamsov test predklona, kontrola sluha (ADG) glede na indikacije, meritev krvnega tlaka, ocena krvne slike (hemogram: eritrociti (E), hemoglobin (Hb), hematokrit (Ht)), ocena funkcije sečil (urin: spec. teža, beljakovine, sediment), meritev nivoja holesterola v krvi,
  4. celotni somatski status in laboratorij glede na indikacije,
  5. zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, pisanje receptov, priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, posvet z logopedom, s psihologom, morebitno cepljenje po republiškem imunizacijskem programu, morebitno obvestilo osebnemu zdravniku.

Aktivno zdravstveno-vzgojno delo (razgovor s starši)

  • prehrana;
  • ustno zdravje;
  • varnost (pešec; avtomobilski sedež skupine 2+3 (jahač), padci na igrišču, po stopnicah, kolesarjenje, čelada in ščitniki za rolanje); opozorilo (pograd)
    IZROČEK: Poskrbimo za varnost otrok (5 let)