9. mesec: Sistematični pregled dojenčka pri pediatru

5. sistematični pregled dojenčka

Sistematični pregled obsega:

  1. Anamneza (osebna);
  2. Presejalni testi: TT/TV, OG, OPK, VM, DRPT;
  3. Razvojni nevrološki status;
  4. Somatski status in laboratorijske glede na indikacije.

Zdravstvena vzgoja – razgovor s starši, 20 minut:

  1. Dojenje in prehrana (pestra mešana prehrana);
  2. Ustno zdravje (rast zob in ustna higiena, težave pri izraščanju zob, oblizovanje pribora);
  3. Spodbujanje razvoja (telesni razvoj, razvoj čutil, razvoj govora, gibalni razvoj, starosti in razvoju primerne igrače);
  4. Varnost (avtomobilski sedež skupine 1, zastrupitve z zdravili, kemikalijami, gobami).