Nosečnost
Do 12. tedna nosečnosti
Preventivni pregled nosečnice pri ginekologu
Več informacij
8. do 12. teden nosečnosti
Ultrazvočna preiskava
Več informacij
11. do 14. teden nosečnosti
Merjenje nuhalne svetline
Več informacij
12.–18. tedna nosečnosti
Priprava na porod in starševstvo: prvo srečanje
Več informacij
15.– 20. teden nosečnosti
Četverni presejalni test
Več informacij
16. teden nosečnosti
Preventivni pregled nosečnice pri ginekologu
Več informacij
16. teden nosečnosti
Amniocenteza
Več informacij
20. teden nosečnosti
Ultrazvočna preiskava: Morfološki pregled ploda
Več informacij
Enkrat v času nosečnosti
Obisk patronažne medicinske sestre pri nosečnici *
24. teden nosečnosti
Preventivni pregled nosečnice pri ginekologu
Več informacij
28. teden nosečnosti
Preventivni pregled nosečnice pri ginekologu
Več informacij
28. – 35. tedna nosečnosti
Priprava na porod in starševstvo: nadaljevanje
Več informacij
32. teden nosečnosti
Preventivni pregled nosečnice pri ginekologu
Več informacij
35. teden nosečnosti
Preventivni pregled nosečnice pri ginekologu
Več informacij
37. teden nosečnosti
Preventivni pregled nosečnice pri ginekologu
Več informacij
38. teden nosečnosti
Preventivni pregled nosečnice pri ginekologu
Več informacij
39. teden nosečnosti
Preventivni pregled nosečnice pri ginekologu
Več informacij
40. teden nosečnosti
Preventivni pregled nosečnice pri ginekologu
Več informacij
Porod
Novorojenček in otročnica
V porodnišnici, v 24-ih urah po porodu
Preventivni pregled novorojenčka po rojstvu
Več informacij
V porodnišnici, vsak dan
Dnevni nadzor stanja novorojenčka
Več informacij
Pred odpustom iz porodnišnice
Preventivni pregled novorojenčka pred odpustom
Več informacij
V 24-ih urah po odpustu iz porodnišnice
Obisk patronažne medicinske sestre na domu *
Več informacij
1. teden
Obisk patronažne medicinske sestre pri novorojenčku *
Več informacij
1. do 2. teden po porodu
Obisk patronažne medicinske sestre pri otročnici *
Več informacij
2. teden
Obisk patronažne medicinske sestre pri novorojenčku *
Več informacij
3. teden
Obisk patronažne medicinske sestre pri novorojenčku *
Več informacij
Dojenček
1. mesec
Preventivni pregled dojenčka pri pediatru
Več informacij
4.– 6. teden po porodu
Obisk patronažne medicinske sestre pri otročnici *
Več informacij
6 tednov po porodu
Pregled otročnice pri ginekologu
Več informacij
2. mesec
Namenski pregled dojenčka
Več informacij
3. mesec
Preventivni pregled dojenčka pri pediatru
Več informacij
4. do 5. mesec
Obisk patronažne medicinske sestre pri dojenčku *
Več informacij
4. do 5. mesec
Namenski pregled dojenčka
Več informacij
6. mesec
Preventivni pregled dojenčka pri pediatru
Več informacij
9. mesec
Preventivni pregled dojenčka pri pediatru
Več informacij
10. do 11. mesec
Obisk patronažne medicinske sestre pri dojenčku *
Več informacij
12. mesec
Preventivni pregled dojenčka pri pediatru
Več informacij
Predšolski otrok
Pred vstopom v vrtec
Namenski pregled otroka pred vstopom v vrtec
Več informacij
18. mesec
Preventivni pregled predšolskega otroka pri pediatru
Več informacij
2. do 3. leto
Obisk patronažne medicinske sestre pri otroku *
3. leto
Preventivni pregled predšolskega otroka pri pediatru
Več informacij
3. leto
Preventivni psihološki pregled predšolskega otroka
Več informacij
V vrtcu
Vzgoja za zdravje za predšolske otroke, vzgojitelje in starše
Več informacij
4,5 let
Preventivni pregled otroka pri pediatru
Več informacij
5. leto
Preventivni logopedski pregled predšolskega otroka
Več informacij
Šolski otrok
Pred vstopom v šolo
Preventivni pregled otroka pred vstopom v šolo pri pediatru
Več informacij
2. razred osnovne šole
Preventivni pregled šolskega otroka pri pediatru oziroma šolskem zdravniku
Več informacij
V osnovni šoli, vsako leto, 1.–9. razred
Vzgoja za zdravje za šolarje, starše in pedagoške delavce
Več informacij
4. razred osnovne šole
Preventivni pregled šolskega otroka pri pediatru oziroma šolskem zdravniku
Več informacij
6. razred osnovne šole
Preventivni pregled šolskega otroka pri pediatru oziroma šolskem zdravniku
Več informacij
8. razred osnovne šole
Preventivni pregled šolskega otroka pri pediatru oziroma šolskem zdravniku
Več informacij
Dijak
1. letnik srednje šole
Preventivni pregled mladostnika pri pediatru oziroma šolskem zdravniku
Več informacij
V srednji šoli, vsako leto
Vzgoja za zdravje za dijake, starše in pedagoške delavce
Več informacij
3. letnik srednje šole
Preventivni pregled mladostnika pri pediatru oziroma šolskem zdravniku
Več informacij

* Obiski patronažne medicinske sestre: otročnici pripadata 2 obiska patronažne medicinske sestre, dojenčku pa 6 obiskov. Prvi obisk je predviden v 24-urah po odpustu iz porodnišnice, ostali obiski niso natančno časovno opredeljeni. Na časovnici je prikazan predlog optimalne razporeditve teh obiskov. Vsaka patronažna medicinska sestra pa bo obiske načrtovala glede na ugotovljene potrebe dojenčka in otročnic.