Pred odpustom iz porodnišnice: Sistematični pregled novorojenčka pred odpustom

Pregled in zdravstvena vzgoja

Pregled novorojenčka obsega:

  1. Klinični pregled (zlatenica, popkovina, nevrološke funkcije);
  2. Uspešnost dojenja;
  3. Pregled presejalnih, preventivnih in cepilnih postopkov.

Zdravstveno vzgojo:

  1. Razgovor s starši;
  2. Navezovanje stika s patronažno medicinsko sestro in izbranim pediatrom. V sklop preventivnih aktivnosti za varovanje reproduktivnega zdravja in zdravja dojenčkov sodijo tudi preventivne aktivnosti v patronažni dejavnosti. Vsaka otročnica ima v skladu z Navodilom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni pravico:
    • do dveh preventivnih patronažnih obiskov;
    • šest patronažnih obiskov pa je namenjenih dojenčku v prvem letu starosti, še dva dodatna obiska dojenčkom slepih in invalidnih mater.