Brez teme
  • Brez teme
  • Bela/Črna
  • Rumena/Modra
  • Črna/Bež
  • Zelena/Črna

V skladu z novelo Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni za otroke, mladostnike in študente (Uradni list RS, št. 57/21 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1157/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-za-izvajanje-preventivnega-zdravstvenega-varstva-na-primarni-ravni ) – 2.d Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov s statusom registriranih športnikov, objavljamo seznam športnih panog z večjimi telesnimi obremenitvami.

Vir naslovne fotografije: freepik.com

Objavljeno: 22. decembra 2021