Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strokovna javnost

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je leta 2019 izdala priporočila o telesni dejavnosti, sedečem življenjskem slogu in spanju za zdrave otroke do 5. leta starosti. Človek je cirkadiano bitje, kar pomeni da večina njegovih funkcij niha v ritmu 24 ur, kar se kaže z nihanjem bioloških funkcij, telesne temperature, koncentracije hormonov in v delovanju organskih sistemov. V normalnem dnevu tako otrok, kot odraslih se izmenjujeta stanje budnosti (z različno intenzivno obliko telesne dejavnosti) in spanja.

Poleg primerne dolžine je pomembna tudi kakovost izvajanih dejavnosti (telesnih dejavnosti in počitka). Pri izpolnjevanju priporočil o telesni dejavnosti, se predvsem pri otrocih (aktualno pa je tudi pri vseh ostalih starostnih skupinah prebivalcev) upošteva vzorec celotne dnevne aktivnosti oziroma 24-urno obdobje, saj dan sestavlja celoten seštevek časa za spanje, časa, ki ga otrok preživi sede in časa lahke, zmerne ali intenzivne telesne dejavnosti.

 

Priporočila o telesni dejavnosti, sedečem vedenju in spanju določajo priporočen čas, ki ga je treba porabiti za vsako od teh vedenj, pri čemer se zavedamo, da:

 • kombinirana priporočila ne upoštevajo vsako uro v otrokovem dnevu;
 • je telesna dejavnost pri majhnih otrocih v veliki meri izražena v obliki aktivne igre;
 • je »tiha igra« (igra, ki ni energična in tako tudi ne opredeljena kot telesna dejavnost in se lahko izvaja sede) zelo pomembna za otrokov razvoj in ima lahko različne oblike;
 • je zadosten spanec pomemben za otroke, da lahko izkoristijo priložnosti za zgodnji razvoj.

Največje koristi za zdravje dojenčkov in majhnih otrok bi dosegli ob upoštevanju vseh priporočil za telesno dejavnost, sedeča vedenja in spanje v 24 urnem obdobju. Dodatne koristi za zdravje bi lahko dosegli z zamenjavo sedečih vedenj z zmerno in/ali intenzivno telesno dejavnostjo ob sočasni ohranitvi primerne dolžine spanca.

Priporočila

1. Dojenčki (mlajši od enega leta)

 

 

 

 

 

 

Telesna dejavnost:

 • Telesna dejavnost večkrat na dan, predvsem prek interaktivnih iger na tleh.
 • Velja načelo: več je bolje. Pri otrocih, ki še niso mobilni, se spodbuja aktivnosti v položaju na trebuhu vsaj 30 min/dan v času budnosti.

Sedeči življenjski slog:

 • Ne omejevati telesne dejavnosti za več kot 1 uro hkrati (npr. v otroških vozičkih, v varnostnih stolčkih ali v nosilkah).
 • Uporaba elektronskih naprav (gledanje televizije, videoposnetkov, igranje računalniških iger) ni priporočljiva.
 • Sedeči čas naj vključuje branje in pripovedovanje z otrokovim vključevanjem.

Spanje (kvalitetno spanje vključno z uspavanjem):

 • 0–3 mesece: 14–17 ur
 • 4–11 mesecev: 12–16 ur

2. Otroci (1-2 leti starosti)

Telesna dejavnost:

 • Vsaj 180 minut raznolike in različno intenzivne telesne dejavnosti razporejene čez ves dan.
 • Velja načelo: več je bolje.

Sedeči življenjski slog:

 • Ne omejevati telesne dejavnosti za več kot 1 uro naenkrat (npr. v otroških vozičkih, v varnostnih stolčkih ali v nosilkah).
 • Uporaba elektronskih naprav – gledanje televizije, videoposnetkov, igranje računalniških iger je odsvetovana in naj otroci do najmanj 18. meseca starosti ne bodo izpostavljeni uporabi naprav. Kasneje pa naj otroci ne uporabljajo naprave več kot 25 minut dnevno. Ob uporabi naprave naj bodo prisotni starši.
 • Velja načelo: manj je bolje.
 • Sedeči čas naj vključuje branje in pripovedovanje z otrokovim aktivnim vključevanjem.

Spanje (kvalitetno spanje vključno z uspavanjem):

 • 11–14 ur kvalitetnega spanja, vključno z dnevnimi dremeži, nočnim spanjem in prebujanjem.

3. Otroci 3-4 let starosti

Telesna dejavnost:

 • Vsaj 180 minut raznolike in različno intenzivne telesne dejavnosti razporejene čez ves dan. Od tega naj bo vsaj 60 min telesne dejavnosti zmerne ali visoko intenzivne.
 • Velja načelo: več je bolje.

Sedeči življenjski slog:

 • Ne omejevati telesne dejavnosti za več kot 1 uro naenkrat (npr. v otroških vozičkih, v varnostnih stolčkih…). Uporaba elektronskih naprav (gledanje televizije, videoposnetkov, igranje računalniških iger) naj ne presega 1 uro dnevno.
 • Velja načelo: manj je bolje.
 • Sedeči čas naj vključuje branje in pripovedovanje z otrokovim aktivnim vključevanjem.

Spanje (kvalitetno spanje vključno z uspavanjem):

 • 10–13 ur kvalitetnega spanja, vključno z dnevnimi dremeži, nočnim spanjem in prebujanjem.
Več informacij o telesni dejavnosti predšolskih otrok najdete tukaj in tu. 
Več informacij o spanju predšolskih otrok najdete na tej povezavi.
Več informacij o priporočilih glede časa pred zaslonih je zbranih tukaj.

Vir:

 1. Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311664/9789241550536-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y/, dosegljivo 3.9.2019

Avtorica: Brigita Zupančič-Tisovec, dipl. fiziot., spec., NIJZ OE NM

Objavljeno: 30. marca 2020