Sistematični pregled nosečnice

Do 12. tedna nosečnosti

Več informacij

Ultrazvočna preiskava

8. do 12. teden nosečnosti

Več informacij

Merjenje nuhalne svetline

11. do 14. teden nosečnosti

Več informacij

Priprava na porod in starševstvo: Zgodnja nosečnost

12. – 18. tedna nosečnosti

Četverni presejalni test

15.– 20. teden nosečnosti

Več informacij

Sistematični pregled nosečnice

16. teden nosečnosti

Amniocenteza

16. teden nosečnosti

Več informacij

Ultrazvočna preiskava: Morfološki pregled ploda

20. teden nosečnosti

Več informacij

Obisk patronažne medicinske sestre pri nosečnici

Enkrat v času nosečnosti

Sistematični pregled nosečnice

24. teden nosečnosti

Sistematični pregled nosečnice

28. teden nosečnosti

Priprava na porod in starševstvo: Pozna nosečnost

28. – 35. tedna nosečnosti

Sistematični pregled nosečnice

32. teden nosečnosti

Sistematični pregled nosečnice

35. teden nosečnosti

Sistematični pregled nosečnice

37. teden nosečnosti

Sistematični pregled nosečnice

38. teden nosečnosti

Sistematični pregled nosečnice

39. teden nosečnosti

Sistematični pregled nosečnice

40. teden nosečnosti

Porod

Sistematični pregled novorojenčka po rojstvu

V porodnišnici, v 24-ih urah po porodu

Več informacij

Dnevni nadzor stanja novorojenčka

V porodnišnici, vsak dan

Več informacij

Sistematični pregled novorojenčka pred odpustom

Pred odpustom iz porodnišnice

Več informacij

Obisk patronažne medicinske sestre na domu

V 24-ih urah po odpustu iz porodnišnice

Več informacij

Obisk patronažne medicinske sestre pri novorojenčku

1. teden

Več informacij

Obisk patronažne medicinske sestre pri otročnici

1. do 2. teden po porodu

Več informacij

Obisk patronažne medicinske sestre pri novorojenčku

2. teden

Več informacij

Obisk patronažne medicinske sestre pri novorojenčku

3. teden

Več informacij

Sistematični pregled dojenčka pri pediatru

1. mesec

Več informacij

Obisk patronažne medicinske sestre pri otročnici

4. – 6. teden po porodu:

Več informacij

Pregled otročnice pri ginekologu

6 tednov po porodu

Namenski pregled dojenčka

2. mesec

Več informacij

Sistematični pregled dojenčka pri pediatru

3. mesec

Več informacij

Obisk patronažne medicinske sestre pri dojenčku

4. do 5. mesec

Več informacij

Namenski pregled dojenčka

4. do 5. mesec

Več informacij

Sistematični pregled dojenčka pri pediatru

6. mesec

Več informacij

Sistematični pregled dojenčka pri pediatru

9. mesec

Več informacij

Obisk patronažne medicinske sestre pri dojenčku

10. do 11. mesec

Več informacij

Sistematični pregled dojenčka pri pediatru

12. mesec

Namenski pregled otroka pred vstopom v vrtec

Pred vstopom v vrtec

Več informacij

Sistematični pregled predšolskega otroka pri pediatru

18. mesec

Več informacij

Obisk patronažne medicinske sestre pri otroku

2. do 3. leto

Sistematični pregled predšolskega otroka pri pediatru

3. leto

Več informacij

Sistematični psihološki pregled predšolskega otroka

3. leto

Vzgoja za zdravje za vzgojitelje, starše in otroke

V vrtcu

Sistematični pregled otroka pri pediatru

5. leto

Več informacij

sistematični logopedski pregled predšolskega otroka

5. leto

Več informacij

Sistematični pregled otroka pred vstopom v šolo pri pediatru

Pred vstopom v šolo

Več informacij

Sistematični pregled šolskega otroka pri pediatru oziroma šolskem zdravniku

1. razred osnovne šole

Več informacij

Vzgoja za zdravje za starše, pedagoge, otroke in mladostnike

V osnovni šoli, vsako leto, 1. – 9. razred

Sistematični pregled šolskega otroka pri pediatru oziroma šolskem zdravniku

3. razred osnovne šole

Več informacij

Sistematični pregled šolskega otroka pri pediatru oziroma šolskem zdravniku

6. razred osnovne šole

Več informacij

Sistematični pregled šolskega otroka pri pediatru oziroma šolskem zdravniku

8. razred osnovne šole

Več informacij

Sistematični pregled mladostnika pri pediatru oziroma šolskem zdravniku

1. letnik srednje šole

Več informacij

Vzgoja za zdravje za starše, pedagoge in mladostnike

V srednji šoli, vsako leto

Sistematični pregled mladostnika pri pediatru oziroma šolskem zdravniku

3. letnik srednje šole

Več informacij