1. letnik srednje šole: Preventivni pregled mladostnika pri pediatru oziroma šolskem zdravniku

Preventivni pregled v 1. letniku srednje šole

Pregled praviloma poteka v prostorih zdravstvenega zavoda ali v zasebni ordinaciji (izjemoma v šoli). Na pregled so vabljeni učenci pisno ali preko šole. Starše šola obvesti o načrtovanem terminu sistematičnega pregleda, na pregled skupaj s šolarji pride tudi razrednik oz. razredničarka. Na pregled je povabljen cel razred na isti dan. Delo opravi tim šolskega zdravnika.

Preventivni pregled obsega:

  1. pregled zdravstvene dokumentacije, sporočil staršev,
  2. osebno anamnezo in razgovor z dijakom: zdravstvene težave in bolezni mladostnika, počutje v šoli, družini, med vrstniki, življenjske navade, morebitne obremenjenosti, stres in depresivnost, spolno vedenje, zloraba drog, tvegan način življenja, šolski uspeh, izostanki od pouka,
  3. somatski status: presejalni testi: telesna teža in višina, indeks telesne mase (ITM), meritev krvnega tlaka, srčne frekvence, ocena ostrine vida (Snellenove tablice), ADG skupinski ali individualni (samo rizični), Adamsov test predklona, palpacija ščitnice, indeks spolne zrelosti, ocena krvne slike (hemoglobin (Hb) in rdeča krvna slika), rizičnim ocena funkcije sečil (urin: beljakovine, sediment),
  4. ostali somatski status in laboratorij glede na indikacije,
  5. zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, obvestilo osebnemu zdravniku, naročanje in priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, ocena kontraindikacij za cepljenje.

Cepljenje (po republiškem imunizacijskem programu)

  • klopni meningoencefalitis (za dijake, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe)
  • steklina (za dijake, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe)

Vzgoja za zdravje ob sistematiki – Za zdravo in varno ljubezen

  • Ob sistematskem pregledu v prvem letniku poteka skupinska vzgoja za zdravje na temo zdrave in varne ljubezni, izvaja jo diplomirana medicinska sestra.