Seznam imenovanih zdravnikov šol

Vzgojno izobraževalni zavod (VIZ) Imenovani zdravnik Izvajalec zdravstvene dejavnosti (IZD) Tip OE NIJZ
Osnovna šola Prebold ANDREJ MLAKAR ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini ANDREJ MLAKAR ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
Osnovna šola Ljubečna ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Vojnik Podružnica Šmartno v Rožni dolini ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Glazija ZDRAVSTVENI DOM CELJE OŠ-PP 1 - OE CELJE
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Lava Celje ANITA JAGRIČ FRIŠKOVEC ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
IV. osnovna šola Celje ANITA JAGRIČ FRIŠKOVEC ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Vojnik Podružnica Socka ANITA JAGRIČ FRIŠKOVEC ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Vojnik Podružnica Nova Cerkev ANITA JAGRIČ FRIŠKOVEC ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Šolski center Celje, Gimnazija Lava ANITA JAGRIČ FRIŠKOVEC ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije ANITA JAGRIČ FRIŠKOVEC ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Braslovče ANJA ŠELIH ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
Osnovna šola Braslovče, Podružnična osnovna šola Letuš ANJA ŠELIH ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
Osnovna šola Braslovče, Podružnična osnovna šola Gomilsko ANJA ŠELIH ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
Osnovna šola Braslovče, Podružnična osnovna šola Trnava ANJA ŠELIH ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
Osnovna šola Polzela ANJA ŠELIH ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
Osnovna šola Polzela, Podružnična osnovna šola Andraž ANJA ŠELIH ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki BARBARA REBERNIK ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje BARBARA REBERNIK ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje, Podružnična šola Šentilj BARBARA REBERNIK ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Šalek Velenje BARBARA REBERNIK ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče BENJAMINA TRTNIK ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice BENJAMINA TRTNIK ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice Podružnica Špitalič BENJAMINA TRTNIK ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice Enota s prilagojenim učnim programom BENJAMINA TRTNIK ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE OŠ-PP 1 - OE CELJE
Osnovna šola Zreče BENJAMINA TRTNIK ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Zreče, Podružnična šola Gorenje BENJAMINA TRTNIK ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Zreče, Podružnična šola Stranice BENJAMINA TRTNIK ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Nazarje BRIGITA PUKMEISTER ROŽIČ ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Nazarje Podružnica Šmartno ob Dreti BRIGITA PUKMEISTER ROŽIČ ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad BRIGITA PUKMEISTER ROŽIČ ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji grad, Podružnica Nova Štifta BRIGITA PUKMEISTER ROŽIČ ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji grad, Podružnica Bočna BRIGITA PUKMEISTER ROŽIČ ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Ljubno ob Savinji BRIGITA PUKMEISTER ROŽIČ ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Rečica ob Savinji BRIGITA PUKMEISTER ROŽIČ ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Blanca ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA 1 - OE CELJE
Osnovna šola Boštanj ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA 1 - OE CELJE
Osnovna šola Tržišče ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA 1 - OE CELJE
Osnovna šola Krmelj ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA 1 - OE CELJE
Osnovna šola Ane Gale Sevnica ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA OŠ-PP 1 - OE CELJE
Osnovna šola Milan Majcen Šentjanž ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA 1 - OE CELJE
Gimnazija Brežice GORAN COCOJEVIĆ ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE 1 - OE CELJE
Strokovno izobraževalni center Brežice, Srednja šola GORAN COCOJEVIĆ ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Globoko GORAN COCOJEVIĆ ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece GORAN COCOJEVIĆ ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Loče UNUK- KLANČNIK IRENA - ZASEBNA ORDINACIJA 1 - OE CELJE
Osnovna šola Loče, Podružnična šola Jernej UNUK- KLANČNIK IRENA - ZASEBNA ORDINACIJA 1 - OE CELJE
Osnovna šola Loče, Podružnična šola Žiče UNUK- KLANČNIK IRENA - ZASEBNA ORDINACIJA 1 - OE CELJE
VIZ Osnovna šola Rogatec JANJA SLOMŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
VIZ Osnovna šola Rogatec Podružnična šola Dobovec JANJA SLOMŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
VIZ Osnovna šola Rogatec Podružnična šola Donačka gora JANJA SLOMŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Šolski center Rogaška Slatina JANJA SLOMŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina JANJA SLOMŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
VIZ II.OŠ Rogaška Slatina, Podružnična šola Kostrivnica JANJA SLOMŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Podružnična šola Sveti Florijan JANJA SLOMŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj JOŽICA LOVREC VETERNIK ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj Podružnica Topolšica JOŽICA LOVREC VETERNIK ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Sevnica KSENIJA KOZOROG ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA 1 - OE CELJE
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica KSENIJA KOZOROG ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA 1 - OE CELJE
Osnovna šola Sava Kladnika Podružnica Loka KSENIJA KOZOROG ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA 1 - OE CELJE
Osnovna šola Sava Kladnika Podružnica Studenec KSENIJA KOZOROG ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA 1 - OE CELJE
I. osnovna šola Žalec LEA REGORŠEK VRABEC ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
I. osnovna šola Žalec Podružnica Gotovlje LEA REGORŠEK VRABEC ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
I. osnovna šola Žalec Podružnica Ponikva LEA REGORŠEK VRABEC ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
Osnovna šola Petrovče LEA REGORŠEK VRABEC ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
Osnovna šola Petrovče Podružnica Trje LEA REGORŠEK VRABEC ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
Osnovna šola Livada Velenje LEA VODUŠEK REBERŠAK ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Livada Velenje, Podružnična šola Škale LEA VODUŠEK REBERŠAK ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Gorica Velenje LEA VODUŠEK REBERŠAK ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Gorica Velenje, Podružnična šola Vinska Gora LEA VODUŠEK REBERŠAK ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Šolski center Velenje, Gimnazija LEA VODUŠEK REBERŠAK ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti LEA VODUŠEK REBERŠAK ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje LEA VODUŠEK REBERŠAK ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Vransko - Tabor ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
Osnovna šola Vransko -Tabor, Podružnična osnovna šola Tabor ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 1 - OE CELJE
Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola LUCIJA PUNGERŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR 1 - OE CELJE
Osnovna šola Dramlje LUCIJA PUNGERŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR 1 - OE CELJE
Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva LUCIJA PUNGERŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR 1 - OE CELJE
Osnovna šola Slivnica pri Celju LUCIJA PUNGERŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR 1 - OE CELJE
Osnovna šola Slivnica pri Celju, Podružnična šola Prevorje LUCIJA PUNGERŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR 1 - OE CELJE
Osnovna šola Slivnica pri Celju, Podružnična šola Loka pri Žusmu LUCIJA PUNGERŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR 1 - OE CELJE
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur LUCIJA PUNGERŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR 1 - OE CELJE
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, Podružnična osnovna šola Blagovna LUCIJA PUNGERŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR 1 - OE CELJE
Osnovna šola Planina pri Sevnici LUCIJA PUNGERŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR 1 - OE CELJE
Osnovna šola Dobje LUCIJA PUNGERŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR 1 - OE CELJE
Osnovna šola Hruševec Šentjur LUCIJA PUNGERŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR 1 - OE CELJE
Osnovna šola Hruševec Šentjur, Podružnična šola Kalobje LUCIJA PUNGERŠEK ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR 1 - OE CELJE
I. osnovna šola Celje ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
II. osnovna šola Celje ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Dobrna ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
JVIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina MATEJ SLIVNIK ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
JVIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina MATEJ SLIVNIK ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH OŠ-PP 1 - OE CELJE
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah MATEJA KRAJNC ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah Podružnica Zibika MATEJA KRAJNC ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah Podružnica Sv. Štefan MATEJA KRAJNC ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah Podružnica Šentvid MATEJA KRAJNC ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah Podružnica Sladka gora MATEJA KRAJNC ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah Podružnica Mestinje MATEJA KRAJNC ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah Podružnica Kristan vrh MATEJA KRAJNC ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola MATEJA RENKO KODER ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Štore MATEJA RENKO KODER ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Štore Podružnična šola Kompole MATEJA RENKO KODER ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Vojnik MATEJA RENKO KODER ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja MATEJA RENKO KODER ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko MATEJA RENKO KODER ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Antona Aškerca Velenje MIRELA BEGIĆ ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Antona Aškerca Velenje, Podružnična šola Pesje MIRELA BEGIĆ ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje MIRELA BEGIĆ ZDRAVSTVENI DOM VELENJE OŠ-PP 1 - OE CELJE
Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče MOJCA GROŠELJ GRENC ZDRAVSTVENI DOM RADEČE 1 - OE CELJE
Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Podružnična šola Svibno MOJCA GROŠELJ GRENC ZDRAVSTVENI DOM RADEČE 1 - OE CELJE
II. Osnovna šola Žalec MOJCA VERDNIK DISPANZER ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV D.O.O. OŠ-PP 1 - OE CELJE
Osnovna šola Griže MOJCA VERDNIK DISPANZER ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV D.O.O. 1 - OE CELJE
Osnovna šola Griže, Podružnična osnovna šola Liboje MOJCA VERDNIK DISPANZER ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV D.O.O. 1 - OE CELJE
Waldorfska šola Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Savinja, Enota osnovna šola MOJCA VERDNIK DISPANZER ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV D.O.O. 1 - OE CELJE
Osnovna šola Bistrica ob Sotli NATAŠA BOŽOVIĆ - MIHAILOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Osnovna šola Kozje NATAŠA BOŽOVIĆ - MIHAILOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Osnovna šola Lesično NATAŠA BOŽOVIĆ - MIHAILOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Osnovna šola Podčetrtek NATAŠA BOŽOVIĆ - MIHAILOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Osnovna šola Podčetrtek, Podružnična osnovna šola Pristava pri Mestinju NATAŠA BOŽOVIĆ - MIHAILOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 1 - OE CELJE
Osnovna šola Blaža Arniča Luče NINA LAH ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Podružnična šola Solčava NINA LAH ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Mozirje NINA LAH ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Mozirje, Podružnica Šmihel NINA LAH ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE 1 - OE CELJE
Gimnazija Celje - Center POLONCA REBERŠEK ČOKL ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Hudinja POLONCA REBERŠEK ČOKL ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Frana Roša Celje POLONCA REBERŠEK ČOKL ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola POLONCA REBERŠEK ČOKL ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško ROMANA HUDOMALJ VIRANT ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 - OE CELJE
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško Podružnica Šentrupert ROMANA HUDOMALJ VIRANT ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 - OE CELJE
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško Podružnica Vrh ROMANA HUDOMALJ VIRANT ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 - OE CELJE
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško Podružnica Rečica ROMANA HUDOMALJ VIRANT ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 - OE CELJE
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško Podružnica Debro ROMANA HUDOMALJ VIRANT ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 - OE CELJE
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice ROMANA HUDOMALJ VIRANT ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 - OE CELJE
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice Podružnica Jurklošter ROMANA HUDOMALJ VIRANT ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 - OE CELJE
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice Podružnica Sedraž ROMANA HUDOMALJ VIRANT ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 - OE CELJE
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice Podružnica Zidani Most ROMANA HUDOMALJ VIRANT ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 1 - OE CELJE
Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova ROMANA LAKTIĆ ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Podružnična šola Kapele ROMANA LAKTIĆ ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Artiče ROMANA LAKTIĆ ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Cerklje ob Krki ROMANA LAKTIĆ ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Velika Dolina ROMANA LAKTIĆ ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE 1 - OE CELJE
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice SAŠA KOREZ ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Vitanje SAŠA KOREZ ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice SAŠA KOREZ ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Ob Dravinji, Podružnična šola Tepanje SAŠA KOREZ ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Brežice SIMONA ROŽMAN LJUBIČIĆ ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Bizeljsko SIMONA ROŽMAN LJUBIČIĆ ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Frana Kranjca TANJA ZBAŠNIK MULEC ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
III. osnovna šola Celje TANJA ZBAŠNIK MULEC ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo TANJA ZBAŠNIK MULEC ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
I. gimnazija v Celju TANJA ZBAŠNIK MULEC ZDRAVSTVENI DOM CELJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Mihe Pintarja - Toleda Velenje TJAŠA TRUPEJ ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Mihe Pintarja - Toleda Velenje Podružnica Plešivec TJAŠA TRUPEJ ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola TJAŠA TRUPEJ ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 1 - OE CELJE
Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo ANJA FON GABRŠČEK ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči ANJA FON GABRŠČEK ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Podružnična šola Dolenja Trebuša ANJA FON GABRŠČEK ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Podružnična šola Podmelec ANJA FON GABRŠČEK ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Podružnična šola Šentviška gora ANJA FON GABRŠČEK ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Gimnazija Tolmin ANJA FON GABRŠČEK ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Šempas DAŠA KUMPREJ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola DAŠA KUMPREJ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Gimnazija Nova Gorica DAŠA KUMPREJ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Miren EVA BRECELJ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Miren, Podružnica Bilje EVA BRECELJ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Miren, Podružnica Kostanjevica EVA BRECELJ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče EVA BRECELJ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Podružnična osnovna šola Bukovica EVA BRECELJ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola EVA BRECELJ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Zavod Svet montessori, šolstvo, Nova Gorica EVA BRECELJ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola IRENA ROJKO ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica IRENA ROJKO ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Podružnična osnovna šola Ledine IRENA ROJKO ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid JASNA SAVIĆ ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid, Podružnica Breginj JASNA SAVIĆ ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid, Podružnica Drežnica JASNA SAVIĆ ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid, Podružnica Smast JASNA SAVIĆ ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Bovec JASNA SAVIĆ ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Bovec, Podružnična šola Soča JASNA SAVIĆ ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Bovec, Podružnična šola Žaga JASNA SAVIĆ ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Šturje, Ajdovščina KATJA ŠOŠTARIČ LIKAR ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Šturje, Ajdovščina, Podružnica Budanje KATJA ŠOŠTARIČ LIKAR ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina KATJA ŠOŠTARIČ LIKAR ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina Podružnica Lokavec KATJA ŠOŠTARIČ LIKAR ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Otlica KATJA ŠOŠTARIČ LIKAR ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Col KATJA ŠOŠTARIČ LIKAR ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Col Podružnica Podkraj KATJA ŠOŠTARIČ LIKAR ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina KATJA ŠOŠTARIČ LIKAR ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Dobravlje KATJA ŠOŠTARIČ LIKAR ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Dobravlje Podružnica Črniče KATJA ŠOŠTARIČ LIKAR ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Dobravlje Podružnica Vipavski Križ KATJA ŠOŠTARIČ LIKAR ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Dobravlje Podružnica Vrtovin KATJA ŠOŠTARIČ LIKAR ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Dobravlje Podružnica Skrilje KATJA ŠOŠTARIČ LIKAR ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola MARTINA GRGIČ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica MARTINA GRGIČ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin MIRANDA LEBAN ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin Podružnica Kamno MIRANDA LEBAN ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v Tolminu MIRANDA LEBAN ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN OŠ-PP 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin Podružnica Anton Majnik Volče MIRANDA LEBAN ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 2 - OE NOVA GORICA
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava RUŠIT SALIHI ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA ZAVOD 2 - OE NOVA GORICA
WALDORFSKA ŠOLA PRIMORSKA - AJDOVŠČINA RUŠIT SALIHI ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Deskle SLAVOJKA BORKOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Kozara Nova Gorica SLAVOJKA BORKOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA OŠ-PP 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo SLAVOJKA BORKOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo Podružnica Kojsko SLAVOJKA BORKOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Kanal SLAVOJKA BORKOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Kanal Podružnica Kal SLAVOJKA BORKOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola SLAVOJKA BORKOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Čepovan TADEJA KRAPEŽ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Solkan TADEJA KRAPEŽ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Solkan, Podružnica Grgar TADEJA KRAPEŽ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Solkan, Podružnica Trnovo TADEJA KRAPEŽ ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Draga Bajca Vipava TANJA MISLEJ ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Draga Bajca Vipava Podružnica Goče TANJA MISLEJ ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Draga Bajca Vipava Podružnica Podnanos TANJA MISLEJ ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Draga Bajca Vipava Podružnica Vrhpolje TANJA MISLEJ ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Škofijska gimnazija Vipava TANJA MISLEJ ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Branik VANJA KOGOJ JUG ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Dornberk VANJA KOGOJ JUG ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Dornberk Podružnica Prvačina VANJA KOGOJ JUG ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici VANJA KOGOJ JUG ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici Podružnica Vogrsko VANJA KOGOJ JUG ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici Podružnica Vrtojba VANJA KOGOJ JUG ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 2 - OE NOVA GORICA
Osnovna šola Koper DOMINIKA ŽUGELJ ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Dušana Bordona Semedela - Koper ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Gimnazija Koper ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Antona Ukmarja Koper ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Jelšane ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Podgora Kuteževo ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Košana ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA 3 - OE KOPER
Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Elvire Vatovec Prade - Koper LANA STERGAR ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper LANA STERGAR ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Elvire Vatovec Prade - Koper, Podružnica Sv. Anton LANA STERGAR ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola MARISA VIŠNJEVEC TULJAK ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, Podružnična šola Korte MARISA VIŠNJEVEC TULJAK ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 3 - OE KOPER
Srednja šola Pietro Coppo Izola MARISA VIŠNJEVEC TULJAK ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Dante Alighieri Izola MARISA VIŠNJEVEC TULJAK ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 3 - OE KOPER
Srednja šola Izola, program zdravstvene vzgoje MARISA VIŠNJEVEC TULJAK ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Livade - Izola MARTINA SOBAN ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 3 - OE KOPER
Srednja šola Izola, vsi programi, razen zdravstvene nege MARTINA SOBAN ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper MATJAŽ ŠTEFAN ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini METKA VIDAKOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen MOJCA VIDRIH ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen, Podružnica Štanjel MOJCA VIDRIH ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA 3 - OE KOPER
Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača MOJCA VIDRIH ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA 3 - OE KOPER
Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, Podružnična šola Senožeče MOJCA VIDRIH ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA 3 - OE KOPER
Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, Podružnična šola Vreme MOJCA VIDRIH ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje MOJCA VIDRIH ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Podružnična šola Lokev ZORICA MILENKOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA 3 - OE KOPER
Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan NATAŠA MESARIĆ ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO OŠ-PP 3 - OE KOPER
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran NATAŠA MESARIĆ ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO 3 - OE KOPER
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Podružnična šola Portorož NATAŠA MESARIĆ ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO 3 - OE KOPER
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran NATAŠA MESARIĆ ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO 3 - OE KOPER
Srednja tehniška šola Koper NATAŠA RASPOPOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije NATAŠA RASPOPOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Osnovna šola in vrtec Ankaran NATAŠA RASPOPOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče NINA CERKVENIK ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Dekani NINA CERKVENIK ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Strokovni center Planina ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA ZAVOD 3 - OE KOPER
Osnovna šola Prestranek ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA 3 - OE KOPER
Šolski center Postojna, Srednja šola ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Pivka ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Pivka Podružnična šola Šmihel ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA 3 - OE KOPER
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA 3 - OE KOPER
MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA ZAVOD 3 - OE KOPER
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Antona Globočnika, Podružnična šola Bukovje ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Antona Globočnika, Podružnična šola Planina ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Antona Globočnika, Podružnična šola Studeno ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna Podružnica Hruševje ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Miroslava Vilharja, Podružnična šola s prilagojenim uč.prog. ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA OŠ-PP 3 - OE KOPER
Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran PAOLA TRUPAC SARAŽIN ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO 3 - OE KOPER
Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran, Podružnična šola Lucija PAOLA TRUPAC SARAŽIN ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO 3 - OE KOPER
Osnovna šola VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRAN podružnica STRUNJAN PAOLA TRUPAC SARAŽIN ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO 3 - OE KOPER
Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran, Podružnična šola Sečovlje PAOLA TRUPAC SARAŽIN ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO 3 - OE KOPER
Osnovna šola Sečovlje PAOLA TRUPAC SARAŽIN ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO 3 - OE KOPER
Osnovna šola Sečovlje, Podružnična šola Sveti Peter PAOLA TRUPAC SARAŽIN ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO 3 - OE KOPER
Gimnazija Antonio Sema Piran VESNA LAZAR DANEU ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO 3 - OE KOPER
Osnovna šola Lucija VESNA LAZAR DANEU ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO 3 - OE KOPER
Osnovna šola Lucija, Podružnična šola Strunjan VESNA LAZAR DANEU ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO 3 - OE KOPER
Osnovna šola Ivana Babiča - Jagra Marezige ŽIVA MOHAR ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Šmarje pri Kopru ŽIVA MOHAR ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 3 - OE KOPER
Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija, aranžeski tehnik in ekonomska šola ZORICA MILENKOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Dutovlje ZORICA MILENKOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Dutovlje Podružnica Tomaj ZORICA MILENKOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ZORICA MILENKOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA 3 - OE KOPER
Osnovna šola Antona Janše Radovljica OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA OŠ-PP 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka ALENKA ŠUMER PIRC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka Podružnica Reteče ALENKA ŠUMER PIRC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Ivana Groharja ALENKA ŠUMER PIRC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Ivana Groharja, Podružnična šola Bukovica ALENKA ŠUMER PIRC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Ivana Groharja, Podružnična šola Bukovščica ALENKA ŠUMER PIRC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Ivana Groharja, Podružnična šola Sv. Lenart ALENKA ŠUMER PIRC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor ANJA KOROŠEC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Gimnazija Kranj ANJA KOROŠEC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica BARBARA URBANC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM BLED, ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Boh. Bistrica, Podružnična šola Srednja vas BARBARA URBANC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM BLED, ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Železniki DANIJELA LAPANJA KASTELIC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Železniki, Podružnica Davča DANIJELA LAPANJA KASTELIC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Železniki, Podružnica Dražgoše DANIJELA LAPANJA KASTELIC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Železniki, Podružnica Selca DANIJELA LAPANJA KASTELIC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Železniki, Podružnica Sorica DANIJELA LAPANJA KASTELIC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Jela Janežiča DANIJELA LAPANJA KASTELIC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA OŠ-PP 4 - OE KRANJ
Gimnazija Škofja Loka DANIJELA LAPANJA KASTELIC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo DANIJELA LAPANJA KASTELIC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo DANIJELA LAPANJA KASTELIC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Naklo EVA RUDEŽ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Naklo, Podružnična šola Duplje EVA RUDEŽ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Naklo, Podružnična šola Podbrezje EVA RUDEŽ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Predoslje Kranj EVA RUDEŽ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - Center EVA RUDEŽ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - Center Podružnica Primskovo EVA RUDEŽ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Koroška Bela Jesenice FRANC KRAJNIK OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM JESENICE 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Koroška Bela Jesenice Podružnica Blejska Dobrava FRANC KRAJNIK OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM JESENICE 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Žirovnica FRANC KRAJNIK OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM JESENICE 4 - OE KRANJ
Srednja šola Jesenice FRANC KRAJNIK OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM JESENICE 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Poljane GORAZD KALAN OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Poljane, Podružnična šola Javorje GORAZD KALAN OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas GORAZD KALAN OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas, Podružnična šola Lučine GORAZD KALAN OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas, Podružnična šola Sovodenj GORAZD KALAN OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Žiri IDA RUS DOLINAR OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled LIDIJA PRETNAR PRISTOV OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM BLED, ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Podružnična šola Bohinjska Bela LIDIJA PRETNAR PRISTOV OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM BLED, ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Podružnična šola Ribno LIDIJA PRETNAR PRISTOV OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM BLED, ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Gorje LIDIJA PRETNAR PRISTOV OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM BLED, ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj MAJDA CERGOLJ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor Podružnica Jezersko ANJA KOROŠEC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, Podružnica Kokra ANJA KOROŠEC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Helene Puhar Kranj MAJDA CERGOLJ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ OŠ-PP 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj MAJDA CERGOLJ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj, Podružnica Kokrica MAJDA CERGOLJ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Matije Čopa Kranj MAJDA CERGOLJ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Waldorfska šola Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Gorenjska, Enota osnovna šola MAJDA CERGOLJ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola MAJDA CERGOLJ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Križe MANCA VALJAVEC OTROŠKA AMBULANTA KRESE, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE D.O.O. 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Bistrica MANCA VALJAVEC OTROŠKA AMBULANTA KRESE, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE D.O.O. 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Bistrica, Podružnična šola Kovor MANCA VALJAVEC OTROŠKA AMBULANTA KRESE, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE D.O.O. 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Tržič MANCA VALJAVEC OTROŠKA AMBULANTA KRESE, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE D.O.O. 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Tržič, Podružnična šola Lom MANCA VALJAVEC OTROŠKA AMBULANTA KRESE, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE D.O.O. 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Tržič, Podružnična šola Podljubelj MANCA VALJAVEC OTROŠKA AMBULANTA KRESE, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE D.O.O. 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Orehek Kranj MARJETA KUBURIČ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Orehek Kranj, Podružnična šola Mavčiče MARJETA KUBURIČ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Stražišče Kranj MARJETA KUBURIČ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Stražišče Kranj Podružnica Podblica MARJETA KUBURIČ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Stražišče Kranj, Enota Vrtec v Podružnici Besnica MARJETA KUBURIČ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Stražišče Kranj, Enota Vrtec v Podružnici Žabnica MARJETA KUBURIČ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Biotehniški center Naklo, Srednja šola MARJETA KUBURIČ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto MARJETA TOMŠIČ MATIĆ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica MARTINA TINA ŠAVS POŽEK OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica Podružnica Ljubno MARTINA TINA ŠAVS POŽEK OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica Podružnica Mošnje MARTINA TINA ŠAVS POŽEK OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA 4 - OE KRANJ
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica ROK MÜLLER OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA 4 - OE KRANJ
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica ROK MÜLLER OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce TATJANA ŠKETA OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce, Podružnica Begunje TATJANA ŠKETA OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica TATJANA ŠKETA OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica Podružnica Ovsiše TATJANA ŠKETA OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora TEODORA LEDINA OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM JESENICE 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice TEODORA LEDINA OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM JESENICE 4 - OE KRANJ
Gimnazija Jesenice TEODORA LEDINA OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM JESENICE 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Šenčur VESNA PETKOVIĆ MAZI OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Šenčur Podružnica Voklo VESNA PETKOVIĆ MAZI OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Šenčur Podružnica Olševek VESNA PETKOVIĆ MAZI OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Šenčur Podružnica Trboje VESNA PETKOVIĆ MAZI OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj VESNA PETKOVIĆ MAZI OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Šolski center Kranj, Strokovna gimnazija VESNA PETKOVIĆ MAZI OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola VESNA PETKOVIĆ MAZI OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Simona Jenka Kranj VESNA PREZELJ DOLENEC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Simona Jenka Kranj Podružnica Trstenik VESNA PREZELJ DOLENEC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Simona Jenka Kranj Podružnica Goriče VESNA PREZELJ DOLENEC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem VESNA PREZELJ DOLENEC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Podružnica Zalog VESNA PREZELJ DOLENEC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Gimnazija Franceta Prešerna VESNA PREZELJ DOLENEC OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 4 - OE KRANJ
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana ZALA KOROŠEC NOČ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM JESENICE 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice ZALA KOROŠEC NOČ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM JESENICE 4 - OE KRANJ
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice ZALA KOROŠEC NOČ OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, OE ZDRAVSTVENI DOM JESENICE OŠ-PP 4 - OE KRANJ
Svobodna šola Kurešček 5 - OE LJUBLJANA
Inštitut Lila, OE OŠ Lila Ljubljana 5 - OE LJUBLJANA
Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA 5 - OE LJUBLJANA
Mladinski dom Jarše Ljubljana ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD ZAVOD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Fara ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Fara Podružnica Osilnica ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ljubo Šercer ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE OŠ-PP 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani Podružnica Dolsko ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani Podružnica Senožeti ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija Moste ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Trnovo ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Preserje ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Preserje Podružnica Jezero ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Preserje Podružnica Rakitna ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Škofljica ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Škofljica Podružnica Želimlje ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Škofljica Podružnica Lavrica ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Toneta Okrogarja, Podružnična šola Kisovec ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ivana Skvarče, Podružnica Čemšenik ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ivana Skvarče, Podružnica Podkum ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola dr. Slavka Gruma ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1 OŠ-PP 5 - OE LJUBLJANA
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Srednja glasbena in baletna šola ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Srednja šola Zagorje ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Livada ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ob Rinži Kočevje ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ob Rinži Kočevje Podružnica Kočevska Reka ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ob Rinži Kočevje Podružnica Livold ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Stara Cerkev ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Stara Cerkev, Podružnična šola Željne ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija in srednja šola Kočevje ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Prule ALEKSANDRA ALEKSANDROVA OBERSTAR ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija Ledina ALEKSANDRA ALEKSANDROVA OBERSTAR ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Waldorfska šola Ljubljana, program Waldorfska gimnazija ALEKSANDRA ALEKSANDROVA OBERSTAR ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Brinje Grosuplje, Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom ANA STRAJNAR ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE OŠ-PP 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Dobrepolje ANA STRAJNAR ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Dobrepolje, Podružnična šola Kompolje ANA STRAJNAR ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Dobrepolje, Podružnična šola Struge ANA STRAJNAR ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Mengeš ANDREJA BORINC BEDEN ANDREJA BORINC BEDEN - ZASEBNA ZDRAVSTVENA DELAVKA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Zalog ANGELINA VELYANOSKA ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana ANGELINA VELYANOSKA ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Martina Krpana Ljubljana ANGELINA VELYANOSKA ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje Podružnica Kopanj ANJA URANKAR ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje Podružnica Žalna ANJA URANKAR ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Spodnja Šiška ZD LJUBLJANA - ŠIŠKA 5 - OE LJUBLJANA
ERUDIO zasebna gimnazija ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Vide Pregarc Ljubljana BILJANA PETROVIĆ ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Ljubljana BILJANA PETROVIĆ ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana BILJANA PETROVIĆ ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec BLAGICA DŽAIĆ ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC ZAVOD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola 8 talcev Logatec BLAGICA DŽAIĆ ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola 8 talcev Logatec Podružnica Laze BLAGICA DŽAIĆ ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Tabor Logatec BLAGICA DŽAIĆ ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Tabor Logatec Podružnica Hotedršica BLAGICA DŽAIĆ ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Tabor Logatec Podružnica Rovtarske Žibrše BLAGICA DŽAIĆ ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Rovte BLAGICA DŽAIĆ ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Rovte Podružnica Vrh Svetih treh kraljev BLAGICA DŽAIĆ ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju BLAŽ DOLENC ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju Podružnica Motnik BLAŽ DOLENC ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju Podružnica Sela BLAŽ DOLENC ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju Podružnica Zgornji Tuhinj BLAŽ DOLENC ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Jurija Vege BRIGITA TRŠAN LESAR ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Jurija Vege, Podružnična šola Vrhpolje BRIGITA TRŠAN LESAR ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Stična DAŠA POVŠE ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Stična Podružnična šola Muljava DAŠA POVŠE ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Stična, Podružnična šola Stična DAŠA POVŠE ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Marije Vere DENIS BAŠ ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Podružnica Iga vas ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Dob ELIZABETA RAJER SEČNIK ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Dob Podružnica Krtina ELIZABETA RAJER SEČNIK ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Trzin ELIZABETA RAJER SEČNIK ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola GORDANA PRIJOVIĆ RIHTMAN ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Srednja šola Domžale, Gimnazija GORDANA PRIJOVIĆ RIHTMAN ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Jožeta Moškriča IRENA FRANJA GORIŠEK ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Nove Jarše IRENA FRANJA GORIŠEK ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana IRENA GRACAR ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE OŠ-PP 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ketteja in Murna IRENA GRACAR ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana IRENA GRACAR ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana Podružnica Hrušica IRENA GRACAR ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana IRENA KRŽIŠNIK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad IRENA KRŽIŠNIK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Bežigrad IRENA KRŽIŠNIK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Milana Šuštaršiča IRENA KRŽIŠNIK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Brinje Grosuplje JANA BOŠNJAK ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Brinje Grosuplje, Podružnica Polica JANA BOŠNJAK ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Koseze ZD LJUBLJANA - ŠIŠKA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana ZD LJUBLJANA - ŠIŠKA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Miška Kranjca ZD LJUBLJANA - ŠIŠKA 5 - OE LJUBLJANA
Srednja frizerska šola Ljubljana ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Valentina Vodnika Ljubljana ZD LJUBLJANA - ŠIŠKA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Dravlje ZD LJUBLJANA - ŠIŠKA 5 - OE LJUBLJANA
Srednja šola tehniških strok Šiška ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana JONA RAKUŠ ZD LJUBLJANA - CENTER OŠ-PP 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Poljane Ljubljana JONA RAKUŠ ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Srednja ekonomska šola Ljubljana JONA RAKUŠ ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana JONA RAKUŠ ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Toneta Čufarja JONA RAKUŠ ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija Poljane JONA RAKUŠ ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče JUSTINA LUŠIN ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče Podružnica Rob JUSTINA LUŠIN ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče Podružnica Turjak JUSTINA LUŠIN ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna JUSTINA LUŠIN ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, Podružnica Dolenja vas JUSTINA LUŠIN ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, Podružnica Sušje JUSTINA LUŠIN ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Roje KRISTINA VOGRIN ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE OŠ-PP 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Preserje pri Radomljah KSENJA MARGUČ KIRN ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Podružnična šola 'Maksim Gaspari' Begunje pri Cerknici ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Podružnična šola '11.maj' Grahovo ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika MAJA KNEZ MIKLIČ ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake MANCA JERMAN ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake Podružnica Mlinše MANCA JERMAN ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Toneta Okrogarja MANCA JERMAN ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Riharda Jakopiča Ljubljana MARIJA GOLEŽ ZD LJUBLJANA - ŠIŠKA 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija Šiška ZD LJUBLJANA - ŠIŠKA 5 - OE LJUBLJANA
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne MARIJA KRSTIĆ ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK ZAVOD 5 - OE LJUBLJANA
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola MARIJA KRSTIĆ ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Vrhovci MARIJA KRSTIĆ ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje MARJETA OPRESNIK PEŠEC ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE 5 - OE LJUBLJANA
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje MARJETA OPRESNIK PEŠEC ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Trbovlje, Podružnična šola Dobovec MARJETA OPRESNIK PEŠEC ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje MARJETA OPRESNIK PEŠEC ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE 5 - OE LJUBLJANA
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja šola CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK ZAVOD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Janka Kersnika Brdo MARTINA SLABE ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, Podružnična šola Blagovica MARTINA SLABE ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, Podružnična šola Krašnja MARTINA SLABE ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični MARUŠA KUNAVER TAŠIČ ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični Podružnica Temenica MARUŠA KUNAVER TAŠIČ ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ferda Vesela Podružnica v Centru za zdravljenje bolezni otrok ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA 5 - OE LJUBLJANA
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica MARUŠA KUNAVER TAŠIČ ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ledina MATEJ KEMPERLE ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo MATEJ KEMPERLE ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana MATEJ KEMPERLE ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Waldorfska šola Ljubljana, program Waldorfska osnovna šola MATEJ KEMPERLE ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Rodica MATEJA JERANKO ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Sostro MIRJAM STOPAR OBREZA ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Sostro Podružnica Besnica MIRJAM STOPAR OBREZA ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Sostro Podružnica Janče MIRJAM STOPAR OBREZA ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Sostro Podružnica Lipoglav MIRJAM STOPAR OBREZA ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Sostro Podružnica Prežganje MIRJAM STOPAR OBREZA ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Nove Fužine MIRJAM STOPAR OBREZA ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Vižmarje - Brod MIRJANA KOCJAN ZD LJUBLJANA - ŠENTVID 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija Šentvid MIRJANA KOCJAN ZD LJUBLJANA - ŠENTVID 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro MIRJANA KOCJAN ZD LJUBLJANA - ŠENTVID 5 - OE LJUBLJANA
Zavod sv. Stanislava, Osnovna šola Alojzija Šuštarja Ljubljana MIRJANA KOCJAN ZD LJUBLJANA - ŠENTVID 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Kašelj MOJCA BRATKOVIČ ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Polje MOJCA BRATKOVIČ ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Zadobrova MOJCA BRATKOVIČ ZD LJUBLJANA - MOSTE POLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Toneta Okrogarja, Podružnična šola Šentlambert NATALIJA GRADIŠEK ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ivana Skvarče NATALIJA GRADIŠEK ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Horjul ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija Vič ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani, Podružnica Notranje gorice ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ig NEVIJA VRHOVEC ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ig, Podružnica Golo NEVIJA VRHOVEC ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ig, Podružnica Iška vas NEVIJA VRHOVEC ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ig, Podružnica Tomišelj NEVIJA VRHOVEC ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Oskarja Kovačiča NEVIJA VRHOVEC ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Podružnica Rudnik NEVIJA VRHOVEC ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje NEVIJA VRHOVEC ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Savsko naselje NIK BESENIČAR ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Ljubljana NIK BESENIČAR ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna šola NIK BESENIČAR ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Mirana Jarca NIK BESENIČAR ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana NIK BESENIČAR ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana, mednarodna šola ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Dragomelj NINA KASTELIC ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Dobrova NINA LIPAR ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca NINA LIPAR ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Šolski center Ljubljana, Evropska šola Ljubljana NINA LIPAR ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Vič NINA LIPAR ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica, Podružnična šola Sv. Gregor ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA 5 - OE LJUBLJANA
Vzgojnoizobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik PETER ŠUŠTAR ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE ZAVOD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Preska PETER ŠUŠTAR ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Preska, Podružnica Sora PETER ŠUŠTAR ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Preska, Podružnica Topol PETER ŠUŠTAR ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Simona Jenka PETER ŠUŠTAR ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Pirniče PETER ŠUŠTAR ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Medvode PETER ŠUŠTAR ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija Litija PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Šmartno PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Šmartno, Podružnica Primskovo PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Šmartno, Podružnica Štangarske Poljane PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Šmartno, Podružnica Kostrevnica PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Gabrovka - Dole PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Gabrovka - Dole, Podružnična osnovna šola Dole pri Litiji PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Litija PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Litija, POŠ s prilagojenim programom PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA OŠ-PP 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Litija, Podružnična osnovna šola Sava PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Litija, Podružnična osnovna šola Darinke Ribič Polšnik PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Gradec PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Gradec, Podružnična osnovna šola Hotič PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Gradec, Podružnična osnovna šola Jevnica PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Gradec, Podružnična osnovna šola Kresnice PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Gradec, Podružnična osnovna šola Vače PETRA CERAR ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Stična, Podružnična šola Višnja Gora SIMONA RAJTAR OSREDKAR ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Zagradec SIMONA RAJTAR OSREDKAR ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Zagradec Podružnična šola Krka SIMONA RAJTAR OSREDKAR ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Zagradec Podružnična šola Ambrus SIMONA RAJTAR OSREDKAR ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA 5 - OE LJUBLJANA
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora SIMONA RAJTAR OSREDKAR ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA ZAVOD 5 - OE LJUBLJANA
Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola, program Strojni tehnik in Tehnik varovanja SONJA OTA ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK
Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola, Program kemijski tehnik NINA LIPAR ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Francoska osnovna šola in vrtec SONJA OTA ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Polhov Gradec SONJA OTA ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Polhov Gradec Podružnica Črni vrh SONJA OTA ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Polhov Gradec Podružnica Šentjošt SONJA OTA ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Kolezija SONJA OTA ZD LJUBLJANA - VIČ RUDNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Log - Dragomer SRETEN NAKIĆENOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Log - Dragomer, Podružnična šola Bevke SRETEN NAKIĆENOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje Podružnica Št.Jurij ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Trbovlje SUZANA JUSTINEK ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Trbovlje Podružnična šola Alojza Hohkrauta SUZANA JUSTINEK ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje SUZANA JUSTINEK ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE 5 - OE LJUBLJANA
Inštitut montessori, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok TAMARA POPOVIĆ ZD LJUBLJANA - ŠENTVID 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Vodice TAMARA POPOVIĆ ZD LJUBLJANA - ŠENTVID 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Ljubljana TAMARA POPOVIĆ ZD LJUBLJANA - ŠENTVID 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Šentvid TAMARA POPOVIĆ ZD LJUBLJANA - ŠENTVID 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Danile Kumar TANJA JAVH ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Franceta Bevka TANJA JAVH ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija TANJA JAVH ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola TANJA JAVH ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD 5 - OE LJUBLJANA
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, osnovna šola in srednja šola TANJA JAVH ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD ZAVOD 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana TATJANA GRMEK MARTINJAŠ ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Ekonomska šola Ljubljana TATJANA GRMEK MARTINJAŠ ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Majde Vrhovnik Ljubljana TATJANA GRMEK MARTINJAŠ ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Srednja zdravstvena šola Ljubljana TATJANA GRMEK MARTINJAŠ ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Vodmat TATJANA TANASIĆ ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Prežihovega Voranca TATJANA TANASIĆ ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana TATJANA TANASIĆ ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana TATJANA TANASIĆ ZD LJUBLJANA - CENTER 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik TEREZIJA FTIČAR ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik Podružnica Mekinje TEREZIJA FTIČAR ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik Podružnica Nevlje TEREZIJA FTIČAR ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik Podružnica Tunjice TEREZIJA FTIČAR ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik Podružnica Vranja peč TEREZIJA FTIČAR ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Komenda Moste TEREZIJA FTIČAR ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Komenda Moste Podružnica Moste TEREZIJA FTIČAR ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik TEREZIJA FTIČAR ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola 27. julij TEREZIJA FTIČAR ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK OŠ-PP 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Cerkno TINA SVETLIK ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Cerkno, Podružnična šola Šebrelje TINA SVETLIK ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Črni Vrh TINA SVETLIK ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Idrija TINA SVETLIK ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Idrija Podružnica Godovič TINA SVETLIK ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Idrija, Podružnična šola Zavratec TINA SVETLIK ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Idrija, Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami TINA SVETLIK ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA OŠ-PP 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Spodnja Idrija TINA SVETLIK ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Spodnja Idrija, Podružnična šola Ledine TINA SVETLIK ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA 5 - OE LJUBLJANA
Gimnazija Jurija Vege Idrija TINA SVETLIK ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Šmarje - Sap TINKARA TRKAJ ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Toma Brejca Kamnik TJAŠA ČERNE ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše TOMISLAV MLINAR ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek Podružnica Rudolfa Maistra Unec TOMISLAV MLINAR ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu TOMISLAV MLINAR ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica TONJA JURJEC ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, Podružnica Drenov grič TONJA JURJEC ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA 5 - OE LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA PODRUŽNIČNA ŠOLA Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM IN POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TONJA JURJEC ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Domžale URŠKA CVAJNAR ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Domžale, Podružnična šola Ihan URŠKA CVAJNAR ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Venclja Perka URŠKA TOMEC KOSEC ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Podružnična šola Dol pri Hrastniku ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Stranje VLASTA KUNAVER ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Stranje Podružnica Gozd VLASTA KUNAVER ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 5 - OE LJUBLJANA
Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Juršinci 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Olge Meglič 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj Podružnica Grajena ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Videm ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Videm, Podružnična šola Sela ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Žetale ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Cirkovce ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Kidričevo ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Kidričevo, Podružnica Lovrenc na Dravskem polju ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Markovci ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Breg ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Videm, Podružnična šola Leskovec ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje ANNA DUH ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec ANNA DUH ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje ANNA DUH ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Anice Černejeve Makole ANNA DUH ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica ANNA DUH ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, Podružnična šola Kebelj ANNA DUH ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, Podružnična šola Prihova ANNA DUH ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Šmartno na Pohorju ANNA DUH ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava ANNA DUH ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Podružnična šola Pragersko ANNA DUH ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Podružnična šola Zgornja Polskava ANNA DUH ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Benedikt BERNARDA VOGRIN AMBULANTA ZA OTROKE IN ŠOLARJE PEDENJPED, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE,D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Sveta Ana BERNARDA VOGRIN AMBULANTA ZA OTROKE IN ŠOLARJE PEDENJPED, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE,D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Sveta Ana, Podružnična šola Lokavec BERNARDA VOGRIN AMBULANTA ZA OTROKE IN ŠOLARJE PEDENJPED, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE,D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše BOŽENA KOLAR ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor BOŽENA KOLAR ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom BOŽENA KOLAR ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Leona Štuklja Maribor BOŽENA KOLAR ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Tabor I Maribor BOŽENA KOLAR ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj AMBULANTA TOMINC, ZDRAVSTVENA DEJAVNOST, D.O.O. OŠ-PP 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Martina Konšaka Maribor BRANKA KVAS KUČIČ ŠOLMED - ŠOLSKA IN PEDIATRIČNA AMBULANTA, ZDRAVSTVENE STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju BRANKA KVAS KUČIČ ŠOLMED - ŠOLSKA IN PEDIATRIČNA AMBULANTA, ZDRAVSTVENE STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju Podružnica Dobrovce BRANKA KVAS KUČIČ ŠOLMED - ŠOLSKA IN PEDIATRIČNA AMBULANTA, ZDRAVSTVENE STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Starše BRANKA KVAS KUČIČ ŠOLMED - ŠOLSKA IN PEDIATRIČNA AMBULANTA, ZDRAVSTVENE STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Starše, Podružnica Marjeta na Dravskem polju BRANKA KVAS KUČIČ ŠOLMED - ŠOLSKA IN PEDIATRIČNA AMBULANTA, ZDRAVSTVENE STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola BRANKA KVAS KUČIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Sveti Tomaž JASMINA DOVNIK ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Stanka Vraza Ormož JASMINA DOVNIK ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ OŠ-PP 6 - OE MARIBOR
Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo KARMEN TAŠNER ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Hajdina KARMEN TAŠNER ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Majšperk KARMEN TAŠNER ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Majšperk Podružnica Ptujska gora KARMEN TAŠNER ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Majšperk Podružnica Stoperce KARMEN TAŠNER ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Podlehnik KARMEN TAŠNER ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Mladika Ptuj KARMEN TAŠNER ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Šolski center Ptuj, Strojna šola KARMEN TAŠNER ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Duplek KATARINA MUHIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Duplek Podružnica Zg. Duplek KATARINA MUHIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Duplek Podružnica Dvorjane KATARINA MUHIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Draga Kobala Maribor KATARINA MUHIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Draga Kobala Maribor, Podružnična šola Brezje KATARINA MUHIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Srednja šola za oblikovanje Maribor KATARINA MUHIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Srednja šola za trženje in dizajn Maribor KATARINA MUHIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor KSENIJA GOSTE ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Selnica ob Dravi KSENIJA GOSTE ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Selnica ob Dravi, Podružnična šola Sveti Duh na Ostrem vrhu KSENIJA GOSTE ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Selnica ob Dravi, Podružnična šola Gradišče na Kozjaku KSENIJA GOSTE ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Srednja elektro-računalniška šola Maribor KSENIJA GOSTE ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Fram LEON RADOLLI ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Rače LEON RADOLLI ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru LEON RADOLLI ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Biotehniška šola Maribor LEON RADOLLI ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče LEON RADOLLI ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Podružnična šola Reka-Pohorje LEON RADOLLI ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor LEON RADOLLI ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška LEON RADOLLI ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor KSENIJA GOSTE ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Janka Padežnika Maribor KSENIJA GOSTE ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Kamnica TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Zavod Antona Martina Slomška Maribor, Osnovna šola Montessori TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor MAŠA KRAJNC ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor MAŠA KRAJNC ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
II. gimnazija Maribor MAŠA KRAJNC ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Lesarska šola Maribor, Srednja šola MAŠA KRAJNC ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci MATJAŽ HOMŠAK ZASEBNA AMBULANTA - MOJ PEDIATER MATJAŽ HOMŠAK 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci, Podružnična šola Vitomarci MATJAŽ HOMŠAK ZASEBNA AMBULANTA - MOJ PEDIATER MATJAŽ HOMŠAK 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol MATJAŽ HOMŠAK ZASEBNA AMBULANTA - MOJ PEDIATER MATJAŽ HOMŠAK 6 - OE MARIBOR
Center za sluh in govor Maribor MILICA TRSTENJAK TEOHAREVA ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA ZAVOD 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola bratov Polančičev Maribor MILICA TRSTENJAK TEOHAREVA ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Center Gustava Šiliha Maribor MILICA TRSTENJAK TEOHAREVA ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR OŠ-PP 6 - OE MARIBOR
Prva gimnazija Maribor MILICA TRSTENJAK TEOHAREVA ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica ANNA DUH ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA OŠ-PP 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola 'Borcev za severno mejo' Maribor MILICA TRSTENJAK TEOHAREVA ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Malečnik MILICA TRSTENJAK TEOHAREVA ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Voličina MOJCA IVANKOVIČ KACJAN ZASEBNA OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA MOJCA IVANKOVIČ KACJAN, DR. MED., SPEC. PEDIATRIJE 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica MOJCA IVANKOVIČ KACJAN ZASEBNA OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA MOJCA IVANKOVIČ KACJAN, DR. MED., SPEC. PEDIATRIJE 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Lenart MOJCA IVANKOVIČ KACJAN ZASEBNA OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA MOJCA IVANKOVIČ KACJAN, DR. MED., SPEC. PEDIATRIJE 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Slave Klavore Maribor MOJCA MIR TOPLAK ŠOLMED - ŠOLSKA IN PEDIATRIČNA AMBULANTA, ZDRAVSTVENE STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Sladki Vrh MOJCA ŠVAB ZAVRATNIK PEDIATRIJA MOJCA ŠVAB ZAVRATNIK, DR. MED. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Sladki Vrh, Podružnična šola Velka MOJCA ŠVAB ZAVRATNIK PEDIATRIJA MOJCA ŠVAB ZAVRATNIK, DR. MED. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj MOJCA ŠVAB ZAVRATNIK PEDIATRIJA MOJCA ŠVAB ZAVRATNIK, DR. MED. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj, Podružnična šola Ceršak MOJCA ŠVAB ZAVRATNIK PEDIATRIJA MOJCA ŠVAB ZAVRATNIK, DR. MED. 6 - OE MARIBOR
Gimnazija Ptuj NINA HEBAR ZDRAVSTVENA ORDINACIJA 'DR. ŠOLMAN', ZDRAVSTVENE STORITVE, D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola NINA HEBAR ZDRAVSTVENA ORDINACIJA 'DR. ŠOLMAN', ZDRAVSTVENE STORITVE, D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Gorišnica NINA HEBAR ZDRAVSTVENA ORDINACIJA 'DR. ŠOLMAN', ZDRAVSTVENE STORITVE, D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj NINA HEBAR ZDRAVSTVENA ORDINACIJA 'DR. ŠOLMAN', ZDRAVSTVENE STORITVE, D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Cirkulane - Zavrč NINA HEBAR ZDRAVSTVENA ORDINACIJA 'DR. ŠOLMAN', ZDRAVSTVENE STORITVE, D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Cirkulane - Zavrč, Podružnica Zavrč NINA HEBAR ZDRAVSTVENA ORDINACIJA 'DR. ŠOLMAN', ZDRAVSTVENE STORITVE, D.O.O. 6 - OE MARIBOR
Srednja šola Slovenska Bistrica POLONA KAJBA KERŠIČ ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
2. osnovna šola Slovenska Bistrica POLONA KAJBA KERŠIČ ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POLONA KAJBA KERŠIČ ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica POLONA KAJBA KERŠIČ ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Pohorskega odreda Slov. Bistrica Podružnica Zgornja Ložnica POLONA KAJBA KERŠIČ ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Lovrenc na Pohorju SABINA ROZMAN GOLČAR ZASEBNA PEDIATRIČNA ORDINACIJA SABINA ROZMAN GOLČAR DR. MED. SPEC. PED. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše SABINA ROZMAN GOLČAR ZASEBNA PEDIATRIČNA ORDINACIJA SABINA ROZMAN GOLČAR DR. MED. SPEC. PED. 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor ŠPELA ŽNIDARŠIČ RELJIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, Podružnica Stane Lenardon Razvanje ŠPELA ŽNIDARŠIČ RELJIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Maksa Durjave Maribor ŠPELA ŽNIDARŠIČ RELJIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo ŠPELA ŽNIDARŠIČ RELJIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Rada Robiča Limbuš ŠPELA ŽNIDARŠIČ RELJIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor ŠPELA ŽNIDARŠIČ RELJIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
III. gimnazija Maribor TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Pesnica TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Pesnica, Podružnična osnovna šola Pernica TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Kungota TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Kungota, Podružnična šola Spodnja Kungota TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Kungota, Podružnična šola Svečina TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor KATARINA MUHIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor Podružnična šola Ivana Cankarja Košaki KATARINA MUHIČ ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Jakobski Dol TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Jarenina TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Korena TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Glasbena in baletna šola Center TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Waldorfska šola Maribor TATJANA KRAJNIK ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 6 - OE MARIBOR
Gimnazija Ormož ZLATKA VIČAR POLAK ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Središče ob Dravi ZLATKA VIČAR POLAK ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Miklavž pri Ormožu ZLATKA VIČAR POLAK ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Podružnica Kog ZLATKA VIČAR POLAK ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Ormož ZLATKA VIČAR POLAK ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Velika Nedelja ZLATKA VIČAR POLAK ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Velika Nedelja, Podružnica Podgorci ZLATKA VIČAR POLAK ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Ivanjkovci ZLATKA VIČAR POLAK ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ 6 - OE MARIBOR
Osnovna šola Bakovci 7 - OE MURSKA SOBOTA
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Gimnazija Murska Sobota ALENKA HORVAT ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola III Murska Sobota ALENKA HORVAT MEDICINSKE STORITVE A MEDICA, D.O.O. 7 - OE MURSKA SOBOTA
Dvojezična osnovna šola II Lendava ANA PERIŠIĆ ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA OŠ-PP 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Turnišče ANA PERIŠIĆ ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Dvojezična srednja šola Lendava ANA PERIŠIĆ ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Dvojezična osnovna šola Dobrovnik ANA PERIŠIĆ ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Kobilje ANA PERIŠIĆ ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Dvojezična osnovna šola I Lendava ANA PERIŠIĆ ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Dvojezična osnovna šola I Lendava, Podružnična šola Gaberje ANA PERIŠIĆ ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Odranci ANA PERIŠIĆ ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana ANA PERIŠIĆ ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Puconci ANJA KUŠČER ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Puconci, Podružnična šola Bodonci ANJA KUŠČER ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Puconci, Podružnična šola Mačkovci ANJA KUŠČER ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci GUSTAV FODOR SALVUS, MEDICINSKE STORITVE D.O.O. 7 - OE MURSKA SOBOTA
Dvojezična osnovna šola Genterovci GUSTAV FODOR SALVUS, MEDICINSKE STORITVE D.O.O. 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica GUSTAV FODOR SALVUS, MEDICINSKE STORITVE D.O.O. 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci KLEMENTINA ŠAFAR ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer Enota s prilagojenim programom KLEMENTINA ŠAFAR ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER OŠ-PP 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Gornja Radgona MAJA KLEMENČIČ ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Gornja Radgona, enota s prilagojenim programom MAJA KLEMENČIČ ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA OŠ-PP 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici MAJA KLEMENČIČ ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola in vrtec Apače MAJA KLEMENČIČ ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola in vrtec Apače, Podružnična šola Stogovci MAJA KLEMENČIČ ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova MARTINA MLAKER ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci MARTINA MLAKER ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Kapela MARTINA MLAKER ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Cankova MIRA MISLETA TERNAR AMBULANTA ZA OTROKE IN ŠOLARJE ŽIVŽAV, D.O.O. 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Fokovci MIRA MISLETA TERNAR AMBULANTA ZA OTROKE IN ŠOLARJE ŽIVŽAV, D.O.O. 7 - OE MURSKA SOBOTA
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota MIRA MISLETA TERNAR AMBULANTA ZA OTROKE IN ŠOLARJE ŽIVŽAV, D.O.O. 7 - OE MURSKA SOBOTA
Biotehniška šola Rakičan MIRA MISLETA TERNAR AMBULANTA ZA OTROKE IN ŠOLARJE ŽIVŽAV, D.O.O. 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Beltinci MOJCA HRUSTEK ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Križevci PETRA GOLOB ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Stročja vas PETRA GOLOB ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje PETRA GOLOB ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola IV Murska Sobota SANJA VULOVIĆ ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA OŠ-PP 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola I Murska Sobota TJAŠA TIBAUT ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Grad VALENTINA GOLOB MEDICINSKI CENTER MAJ, ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O. 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Šalovci VALENTINA GOLOB MEDICINSKI CENTER MAJ, ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O. 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Tišina VALENTINA GOLOB MEDICINSKI CENTER MAJ, ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O. 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Tišina Podružnica Gederovci VALENTINA GOLOB MEDICINSKI CENTER MAJ, ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O. 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Veržej VERA MARKOSKA ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 7 - OE MURSKA SOBOTA
VVE pri Osnovni šoli Veržej VERA MARKOSKA ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Mala Nedelja VERA MARKOSKA ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer VERA MARKOSKA ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer VERA MARKOSKA ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer Podružnica Cven VERA MARKOSKA ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Ekonomska šola Murska Sobota VESNA TURČANOVA ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota VESNA TURČANOVA ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija VESNA TURČANOVA ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola II Murska Sobota VLASTA GRABAR ZASEBNA AMBULANTA VLASTA GRABAR 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola II Murska Sobota, Podružnična šola Krog VLASTA GRABAR ZASEBNA AMBULANTA VLASTA GRABAR 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Gornji Petrovci ZDENKA KOROŠEC KANIČ ZASEBNA OTROŠKA AMBULANTA KOROŠEC KANIČ ZDENKA, DR. MED., SPEC.PEDIATER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Kuzma ZDENKA KOROŠEC KANIČ ZASEBNA OTROŠKA AMBULANTA KOROŠEC KANIČ ZDENKA, DR. MED., SPEC.PEDIATER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Sveti Jurij ZDENKA KOROŠEC KANIČ ZASEBNA OTROŠKA AMBULANTA KOROŠEC KANIČ ZDENKA, DR. MED., SPEC.PEDIATER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Sveti Jurij, Podružnica Pertoča ZDENKA KOROŠEC KANIČ ZASEBNA OTROŠKA AMBULANTA KOROŠEC KANIČ ZDENKA, DR. MED., SPEC.PEDIATER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Bogojina ZDENKA KOROŠEC KANIČ ZASEBNA OTROŠKA AMBULANTA KOROŠEC KANIČ ZDENKA, DR. MED., SPEC.PEDIATER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci ZDENKA KOROŠEC KANIČ ZASEBNA OTROŠKA AMBULANTA KOROŠEC KANIČ ZDENKA, DR. MED., SPEC.PEDIATER 7 - OE MURSKA SOBOTA
Osnovna šola Mokronog NIVES HOČEVAR ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Mokronog Podružnica Trebelno NIVES HOČEVAR ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert NIVES HOČEVAR ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Trebnje NIVES HOČEVAR ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Trebnje, Podružnična šola Dobrnič NIVES HOČEVAR ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Trebnje, Podružnična šola Dolenja Nemška vas NIVES HOČEVAR ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Trebnje, Podružnična šola Šentlovrenc NIVES HOČEVAR ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Veliki Gaber NIVES HOČEVAR ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Mirna NIVES HOČEVAR ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Mirna Podružnica s prilagojenim programom NIVES HOČEVAR ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE OŠ-PP 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Drska JELENA ĐORĐEVIĆ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Otočec JELENA ĐORĐEVIĆ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Šentjernej JELENA ĐORĐEVIĆ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Šentjernej Podružnica Orehovica JELENA ĐORĐEVIĆ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija JELENA ĐORĐEVIĆ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola JELENA ĐORĐEVIĆ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola XIV. divizije Senovo ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 8 - OE NOVO MESTO
Šolski center Krško - Sevnica ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Podbočje ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Raka KRISTINA LOVŠIN SALMIČ ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško KRISTINA LOVŠIN SALMIČ ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO OŠ-PP 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica KRISTINA LOVŠIN SALMIČ ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško KRISTINA LOVŠIN SALMIČ ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Leskovec pri Krškem KRISTINA LOVŠIN SALMIČ ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Podružnica Veliki Podlog KRISTINA LOVŠIN SALMIČ ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Koprivnica KRISTINA LOVŠIN SALMIČ ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Vavta vas LEA GORIŠEK JERMAN ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Dragotina Ketteja LEA GORIŠEK JERMAN ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO OŠ-PP 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Brusnice LEA GORIŠEK JERMAN ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Dolenjske Toplice LEA GORIŠEK JERMAN ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Center Novo mesto LEA GORIŠEK JERMAN ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Center Novo mesto, Podružnična šola Mali Slatnik LEA GORIŠEK JERMAN ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija LEA GORIŠEK JERMAN ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola LEA GORIŠEK JERMAN ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj MATEJA PREDALIČ ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ OŠ-PP 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Loka Črnomelj MATEJA PREDALIČ ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Loka Črnomelj, Podružnična šola Griblje MATEJA PREDALIČ ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Loka Črnomelj, Podružnična šola Adlešiči MATEJA PREDALIČ ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Vinica ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič, Podružnična šola Štrekljevec ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 8 - OE NOVO MESTO
Srednja šola Črnomelj ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Stari trg ob Kolpi ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Prevole DRUŽINSKA MEDICINA ŽAGAR, D.O.O. 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Žužemberk DRUŽINSKA MEDICINA ŽAGAR, D.O.O. 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Žužemberk, Podružnica Ajdovec DRUŽINSKA MEDICINA ŽAGAR, D.O.O. 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Žužemberk Podružnica Dvor DRUŽINSKA MEDICINA ŽAGAR, D.O.O. 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Žužemberk, Podružnica Šmihel DRUŽINSKA MEDICINA ŽAGAR, D.O.O. 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Toneta Pavčka ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Šmarjeta ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Stopiče ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Stopiče Podružnica Dolž ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Stopiče Podružnica Podgrad ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Bršljin ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Srednja šola za gostinstvo in turizem ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Podzemelj RADOJKA IVOŠEVIĆ ZDRAVSTVENI DOM METLIKA 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Metlika RADOJKA IVOŠEVIĆ ZDRAVSTVENI DOM METLIKA 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Metlika, Podružnična šola Suhor RADOJKA IVOŠEVIĆ ZDRAVSTVENI DOM METLIKA 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Frana Metelka Škocjan TANJA VERŠČAJ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Frana Metelka Škocjan Podružnica Bučka TANJA VERŠČAJ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Šmihel TANJA VERŠČAJ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Šmihel, Podružnica Birčna vas TANJA VERŠČAJ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Osnovna šola Grm Novo mesto TANJA VERŠČAJ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Gimnazija Novo mesto TANJA VERŠČAJ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola TANJA VERŠČAJ ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 8 - OE NOVO MESTO
Druga osnovna šola Slovenj Gradec 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Prva osnovna šola Slovenj Gradec 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Brezno - Podvelka 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Ribnica na Pohorju 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Radlje ob Dravi 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Mislinja 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC OŠ-PP 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Črna na Koroškem ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Črna na Koroškem Podružnica Žerjav ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Mežica ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Podružnična šola Leše ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Podružnična šola Holmec ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Podružnična šola Šentanel ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM OŠ-PP 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola 'Koroški jeklarji' Ravne na Koroškem ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem, Podružnična šola Kotlje ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd LONA HEBER ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd Podružnica Črneče LONA HEBER ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd Podružnica Libeliče LONA HEBER ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd Podružnica Ojstrica LONA HEBER ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd Podružnica Trbonje LONA HEBER ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu LONA HEBER ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Vuzenica MARTIN BIGEC ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Muta MARTIN BIGEC ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Muta, Oddelki osnovne šole s prilagojenim programom MARTIN BIGEC ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI OŠ-PP 9 - OE RAVNE NA KOROŠKEM

Zadnja posodobitev seznama: 1. 9. 2023.