Na tej strani so zbrana gradiva za različne zdravstvene strokovnjake.

Gradiva namenjena timu, ki izvaja Družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog

Za dostop do gradiv (priročnikov, obrazcev in delovnih zvezkov), ki jih potrebujete pri izvedbi programa Družinska obravnava za zdrav življenjski slog, nam pišite na elektronski naslov zdaj@nijz.si.

Spodnje gradivo (trganke) je namenjeno staršem predšolskih otrok. V njih so predstavljene različne zdravstveno vzgojne vsebine glede na starostno obdobje otrok. Gradivo lahko uporabljate v elektronski obliki ali ga natisnete.

Gradiva za uporabnice (za patronažne medicinske sestre, ginekološke time itd.) v tujih jezikih

Gradivo s področja varnosti in poškodb za pediatrične time je dostopno spodaj.

Gradivo, predstavljeno na strokovnem srečanju patronažnih medicinskih sester »Sodobna znanja o prehrani dojenčka: da bi znali dobro svetovati«, ki je potekalo v četrtek, 21. maja 2020, je dostopno spodaj.

Spodnje gradivo je nastalo v okviru projekta “Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju” s krajšim nazivom “Skupaj za zdravje” v letu 2016; nekateri deli so bili naknadno posodobljeni v letu 2018. Lahko ga pregledujete elektronsko ali ga natisnete v celoti ali po delih.

V mapah Priprava na porod in starševstvo: Gradiva za bodoče starše – Izročki so zbrani kratki prispevki o pomembnejših temah, povezanih z nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem. Namenjeni so bodočim staršem in staršem dojenčka.

Gradiva za bodoče starše – Izročki

V mapi Priprava na porod in starševstvo: Gradiva za bodoče starše so zbrani prispevki o pomembnejših temah, povezanih z nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem. Za razliko od izročkov so daljši in poglobljenejši – za bolj radovedne, za več informacij … Namenjeni so bodočim staršem in staršem dojenčka.

Gradiva za bodoče starše

V mapi Priprava na porod in starševstvo: Gradiva za strokovnjake so zbrani prispevki o pomembnejših temah, povezanih z nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem. Namenjeni so izvajalkam in izvajalcem programa Priprave na porod in starševstvo ter progama Nasveti in pogovori o dojenčku ter različnim zdravstvenim strokovnjakom, ki se srečujejo z nosečnicami, bodočimi očeti, porodnicami in spremljevalci ter starši dojenčkov.

Gradiva za strokovnjake

Duševno zdravje v obporodnem obdobju

Smernice so namenjene strokovnemu osebju v zdravstvu in socialnem varstvu. Z njimi osvetljujemo pomen sodelovalnega starševstva in dejavnega očetovstva na samem začetku družinskega življenja, zastavljene so zelo praktično.

Smernice je založilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s prispevki pa poleg avtoric z Mirovnega inštituta sodelujemo tudi strokovnjakinje z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Objavljeno z dovoljenjem založnika.

Strokovne smernice_Sodelovalno starševstvo – sodelovanje strok za skupno dobro eknjiga