Na tej strani so zbrana gradiva za različne zdravstvene strokovnjake.

Spodnje gradivo (trganke) je namenjeno staršem predšolskih otrok. V njih so predstavljene različne zdravstveno vzgojne vsebine glede na starostno obdobje otrok. Gradivo lahko uporabljate v elektronski obliki ali ga natisnete.

Gradiva v albanskem jeziku za uporabnice (za patronažne medicinske sestre, ginekološke time itd.).

Gradivo s področja varnosti in poškodb za pediatrične time je dostopno spodaj.

Gradivo, predstavljeno na strokovnem srečanju patronažnih medicinskih sester »Sodobna znanja o prehrani dojenčka: da bi znali dobro svetovati«, ki je potekalo v četrtek, 21. maja 2020, je dostopno spodaj.

Spodnje gradivo je nastalo v okviru projekta “Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju” s krajšim nazivom “Skupaj za zdravje” v letu 2016; nekateri deli so bili naknadno posodobljeni v letu 2018. Lahko ga pregledujete elektronsko ali ga natisnete v celoti ali po delih.

V mapah Priprava na porod in starševstvo: Gradiva za bodoče starše – Izročki so zbrani kratki prispevki o pomembnejših temah, povezanih z nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem. Namenjeni so bodočim staršem in staršem dojenčka.

Gradiva za bodoče starše – Izročki

V mapi Priprava na porod in starševstvo: Gradiva za bodoče starše so zbrani prispevki o pomembnejših temah, povezanih z nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem. Za razliko od izročkov so daljši in poglobljenejši – za bolj radovedne, za več informacij … Namenjeni so bodočim staršem in staršem dojenčka.

Gradiva za bodoče starše

V mapi Priprava na porod in starševstvo: Gradiva za strokovnjake so zbrani prispevki o pomembnejših temah, povezanih z nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem. Namenjeni so izvajalkam in izvajalcem programa Priprave na porod in starševstvo ter progama Nasveti in pogovori o dojenčku ter različnim zdravstvenim strokovnjakom, ki se srečujejo z nosečnicami, bodočimi očeti, porodnicami in spremljevalci ter starši dojenčkov.

Gradiva za strokovnjake