Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov Program ZDAJ – Zdravje danes za jutri, nosi osrednje sporočilo, da je delovanje za zdravje otrok in mladostnikov ključno za zdravje aktivnega in starajočega se prebivalstva. V to nas usmerjajo znanstvena spoznanja z dokazi podprte medicine in javnega zdravja.

V Sloveniji so številne politike usmerjene v krepitev in ohranitev zdravja. Za dosego tega cilja so bili uvedeni številni programi in eden izmed njih, Program preventivnega zdravstvenega varstva, znotraj sistema zdravstvenega varstva, nudi prebivalcem dostop do več preventivnih programov.

Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov se osredotoča na zdravstvene probleme kot so rast in razvoj, način življenja, ki vpliva na njihovo telesno, duševno in socialno zdravje.