Izjava o financiranju spletnega mesta www.zdaj.net

Spletno mesto je nastalo s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma (projekt Skupaj za zdravje) in bilo nadgrajeno v projektu Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (akronim MoST) s finančno podporo Republike Slovenije in Evropske Unije iz Evropskega socialnega sklada. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma ali Programa Evropskega socialnega sklada.

Projekt MoST se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«. Projekt je trajal od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2020.