Upravljanje programa

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu z določili Splošnega dogovora izvaja naloge priprave, koordiniranja, vodenja in evalvacije programov vzgoje za zdravje, ki se izvaja v okviru primarne zdravstvene dejavnosti. Skrbi tudi za spremljanje izvajanja in vrednotenje programa, povezuje ključne sooblikovalce in izvajalce programa ter jim nudi celovito strokovno podporo. Izvajanje preventivnih pregledov poteka v okviru določil Splošnega dogovora. NIJZ spremlja izvajanje preventivnih pregledov.

Multidisciplinarna skupina strokovnjakov je pripravila predloge za dopolnitev programa po načelih modernih preventivnih in presejalnih programov. Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov smo poimenovali program ZDRAVJE DANES ZA JUTRI – ZDAJ. Pripravljeni so bili tudi predlogi za posodobitev upravljanja programa.