2. razred osnovne šole: Preventivni pregled šolskega otroka pri pediatru oziroma šolskem zdravniku

Preventivnega pregleda v 2. razredu osnovne šole se učenci udeležijo skupinsko, v spremstvu razrednika oziroma drugega strokovnega delavca šole.

Preventivni pregled obsega:

  1. Anamneza: družinska anamneza, osebna anamneza, psiho-socialna anamneza, življenjski slog, športna anamneza (vključen pregled rezultatov športno-vzgojnega kartona SloFit), okoljska anamneza;
  2. Pregled zdravstvene dokumentacije;
  3. Pregled učenca: telesna višina, telesna masa, indeks telesne mase, obseg pasu, razmerje obseg pasu/telesna višina, krvni tlak, pulz;
  4. Presejanje: ostrina vida na daleč, pregled ščitnice za ugotavljanje golše, pregled hrbtenice za skoliozo, ocena srčno-žilne ogroženosti, psihološki vprašalnik;
  5. Klinični pregled: pregled kože, vidnih sluznic, oči, nosu, ušes, ustne votline, vratu, bezgavk, ščitnice, prsnega koša, avskultacija srca in tipanje pulzov, ocena ravnotežja in koordinacije, ocena dihanja in avskultacija pljuč, tipanje trebuha, pregled drže, hrbtenice in okončin, pregled spolovila in ocena spolnega razvoja;
  6. Laboratorijske preiskave: hemogram v primeru indikacije;
  7. Zdravstvena vzgoja: individualna (glede na pomembne ugotovitve v anamnezi in ob pregledu), skupinska (po programu);
  8. Zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, beleženje v informacijski sistem in/ali zdravstveno dokumentacijo, obvestilo staršem/skrbnikom o ugotovitvah, povabilo na morebitni potrebni namenski pregled in izvedbo manjkajočih cepljenj, obvestilo izbranemu osebnemu zdravniku o ugotovitvah pregleda (če imenovani zdravnik šole ni tudi izbrani osebni zdravnik otroka), razgovor z razrednikom.

Cepljenje poteka po veljavnem Programu cepljenja in zaščite z zdravili, ki je sprejet za posamezno leto.