12. mesec: Preventivni pregled dojenčka pri pediatru

Preventivni pregled otroka v starosti dvanajstih mesecev

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov v prostorih zdravstvenega zavoda ali zasebne ordinacije. Na pregled so naročeni že na predhodnem sistematičnem pregledu. Delo opravi tim predšolskega zdravnika.

Preventivni pregled obsega:

  1. pregled zdravstvene dokumentacije in navodil staršem oziroma skrbnikom,
  2. osebno anamnezo: razgovor o otrokovem splošnem počutju v družini, razgovor o otrokovem razvoju, težavah, razgovor o premagovanju ločitvenega strahu, razgovor o tem, kdaj začeti s privajanjem otroka na kahlico, razgovor o preventivi kariesa,
  3. somatski status: presejalni testi: telesna teža, višina, obseg glave, prsnega koša, velike mečave, Denverski razvojni presejalni test, razvojni nevrološki status, odkrivanje morebitnih razvojnih nepravilnosti,
  4. celotni somatski status in laboratorij glede na indikacije,
  5. ocena stranskih pojavov po cepljenju, ocena kontraindikacij za cepljenje,
  6. zdravstveno vzgojo: individualno svetovanje glede prehrane, nege, spanja, preprečevanja avitaminoz, kariesa, psihičnega in motoričnega razvoja,
  7. zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, pisanje receptov, priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, naročanje na naslednji preventivni pregled, naročanje na namenski pregled in cepljenje, morebitno obvestilo osebnemu zdravniku.

Cepljenje poteka po veljavnem Programu cepljenja in zaščite z zdravili, ki je sprejet za posamezno leto.

Aktivno zdravstveno-vzgojno delo (razgovor s starši)