16. teden nosečnosti: Preventivni pregled nosečnice pri ginekologu

Ponovni preventivni sistematični pregledi nosečnic obsegajo:

  • pregled zdravstvene dokumentacije;
  • pogovor o počutju in o morebitnih zdravstvenih težavah nosečnice (osebno in nosečnostno anamnezo od zadnjega pregleda);
  • ginekološki pregled po presoji, merjenje oziroma oceno rasti maternice – razdaljo fundus–simfiza (FS), kar pomeni razdaljo od sramnice do vrha maternice;
  • merjenje telesne teže in krvnega pritiska nosečnice;
  • laboratorijske preiskave: urin (albumen, sediment).

Pri nekaterih pregledih oziroma po presoji zdravnika ginekologa, se poleg pri prvem pregledu laboratorijsko preiskavo krvi opravi še dvakrat v nosečnosti.

Pregled v 16. tednu nosečnosti lahko opravi tudi diplomirana babica ali za samostojno delo izobražena diplomirana medicinska sestra. Če v ginekološkem timu ni zaposlena diplomirana babica ali za samostojno delo izobražena diplomirana medicinska sestra, opravi tudi te preglede ginekolog.