18. mesec: Preventivni pregled predšolskega otroka pri pediatru

Preventivni pregled otroka v starosti osemnajstih mesecev

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov v prostorih zdravstvenega zavoda ali zasebne ordinacije. Na pregled so naročeni že na predhodnem sistematičnem pregledu ali pisno. Delo opravi tim predšolskega zdravnika.

Preventivni pregled obsega:

  1. pregled zdravstvene dokumentacije,
  2. osebno anamnezo: razgovor o otrokovem splošnem počutju v družini, razgovor o otrokovem razvoju, težavah, uveljavljanju lastne volje, razgovor o premagovanju ločitvenega strahu po vstopu v vrtec, razgovor o začetku privajanja otroka na kahlico,
  3. somatski status: presejalni testi: telesna teža, višina, obseg glave, prsnega koša, Denverski razvojni presejalni test, razvojni nevrološki status,
  4. celotni somatski status in laboratorij glede na indikacije,
  5. ocena stranskih pojavov po cepljenju, ocena kontraindikacij za cepljenje,
  6. zdravstveno vzgojo: individualno svetovanje glede psihičnega in motoričnega razvoja,
  7. zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, pisanje receptov, priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, naročanje na namenski pregled, cepljenje, morebitno obvestilo osebnemu zdravniku.

Cepljenje poteka po veljavnem Programu cepljenja in zaščite z zdravili, ki je sprejet za posamezno leto.

Aktivno zdravstveno-vzgojno delo (razgovor s starši)