28. teden nosečnosti: Preventivni pregled nosečnice pri ginekologu

Ta sistematični pregled nosečnice mora opraviti izbrani ginekolog. Pregled nosečnice okvirno v 28. tednu nosečnosti obsega:

  • pregled zdravstvene dokumentacije;
  • pogovor o počutju in o morebitnih zdravstvenih težavah nosečnice (osebno in nosečnostno anamnezo od zadnjega pregleda) ;
  • ginekološki pregled po presoji, merjenje oziroma oceno rasti maternice – razdaljo fundus–simfiza (FS), kar pomeni razdaljo od sramnice do vrha maternice;
  • merjenje telesne teže in krvnega pritiska nosečnice;
  • laboratorijske preiskave: urin (albumen, sediment), po presoji ginekologa še osnovna krvna slika.

Pri tem pregledu se običajno pri Rh-D negativnih ženskah opravi tudi Posredni Coombsov test – ICT, s katerim ugotavljajo morebitna protitelesa zaradi neskladnosti krvnih skupin.