3. letnik srednje šole: Preventivni pregled mladostnika pri pediatru oziroma šolskem zdravniku

Preventivnega pregleda v 3. letniku srednje šole se dijaki udeležijo skupinsko.

  1. Anamneza: družinska anamneza, osebna anamneza, psiho-socialna anamneza, življenjski slog, okoljska anamneza, športna anamneza (vključen pregled rezultatov športno-vzgojnega kartona SloFit);
  2. Pregled zdravstvene dokumentacije;
  3. Pregled dijaka: telesna višina, telesna masa, indeks telesne mase, obseg pasu, razmerje obseg pasu/telesna višina, krvni tlak, pulz;
  4. Presejanje: ostrina vida na daleč, pregled sluha z ADG (če ta ni bil opravljen v 1. letniku), pregled ščitnice za ugotavljanje golše, pregled hrbtenice za skoliozo, ocena srčno-žilne ogroženosti, psihološki vprašalnik;
  5. Klinični pregled: pregled kože, vidnih sluznic, oči, nosu, ušes, ustne votline, vratu, bezgavk, ščitnice, prsnega koša, avskultacija srca in tipanje pulzov, ocena ravnotežja in koordinacije, ocena dihanja in avskultacija pljuč, tipanje trebuha, pregled drže, hrbtenice in okončin, pregled spolovila in ocena spolnega razvoja;
  6. Laboratorijske preiskave: hemogram v primeru indikacije;
  7. Zdravstvena vzgoja: individualna (glede na pomembne ugotovitve v anamnezi in ob pregledu), skupinska (po programu);
  8. Zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, beleženje v informacijski sistem in/ali zdravstveno dokumentacijo, poklicno svetovanje, obvestilo staršem/skrbnikom o ugotovitvah pregleda in povabilo na morebitni potrebni namenski pregled ter izvedbo manjkajočih cepljenj, obvestilo izbranemu osebnemu zdravniku o ugotovitvah pregleda (če imenovani zdravnik šole ni tudi izbrani osebni zdravnik otroka), razgovor z razrednikom.

Cepljenje poteka po veljavnem Programu cepljenja in zaščite z zdravili, ki je sprejet za posamezno leto.