3. leto: Preventivni pregled predšolskega otroka pri pediatru

Preventivni pregled otroka v starosti treh let

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov v prostorih zdravstvenega zavoda ali zasebne ordinacije. Na pregled so vabljeni pisno s kartico, na kateri so slike predmetov in živali, ki so na tablici za kontrolo vida. Doma otrok že poimenuje slike tako, da kontrola vida ni vprašljiva zaradi napačnega poimenovanja slike. Delo opravi tim predšolskega zdravnika.

Preventivni pregled obsega:

  1. pregled zdravstvene dokumentacije;
  2. osebno anamnezo: razgovor o otrokovem splošnem počutju v družini, razgovor o otrokovem razvoju, težavah, trmi, razgovor o otrokovem počutju v vrtcu ali med vrstniki, razgovor o apetitu, močenju postelje, odvajanju blata,
  3. somatski status: presejalni testi: telesna teža, višina, obseg glave, prsnega koša, Denverski razvojni presejalni test, orientacijski nevrološki status, kontrola vida (tablice s slikami predmetov in živali), Adamsov test predklona, meritev krvnega tlaka, ocena krvne slike (hemogram: eritrociti (E), hemoglobin (Hb), hematokrit (Ht)), ocena funkcije sečil (urin: spec. teža, beljakovine, sediment), blato na parazite;
  4. celotni somatski status in laboratorij glede na indikacije;
  5. zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, pisanje receptov, priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, posvet s psihologom, morebitno cepljenje po republiškem imunizacijskem programu, morebitno obvestilo osebnemu zdravniku.

Aktivno zdravstveno-vzgojno delo (razgovor s starši)