3. leto: Preventivni psihološki pregled predšolskega otroka

Preventivni psihološki pregled otroka v starosti treh let

Sistematični psihološki pregled (SPP) je celosten postopek ugotavljanja težav otrok v osebnostnem in psihomotornem razvoju. Cilj tega pregleda je odkrivanje vzročnih dejavnikov v družini in v otrokovem širšem okolju in se opravi z metodo SPP-3.
Preventivni psihološki pregled otroka v starosti treh let obsega:
  • vprašalnik za starše-1,
  • vprašalnik za starše-2,
  • testne preizkušnje,
  • listo za povzemanje podatkov o otroku,
  • pogovor in svetovanje staršem.