3. razred osnovne šole: Preventivni pregled šolskega otroka pri pediatru oziroma šolskem zdravniku

Preventivni pregled v 3. razredu osnovne šole

Pregled praviloma poteka v prostorih zdravstvenega zavoda ali v zasebni ordinaciji (izjemoma v šoli). Na pregled so vabljeni učenci pisno ali preko šole. Starše šola obvesti o načrtovanem terminu sistematičnega pregleda, na pregled skupaj s šolarji pride tudi razrednik oz. razredničarka. Na pregled je povabljen cel razred na isti dan. Delo opravi tim šolskega zdravnika.

Preventivni pregled obsega:

  1. pregled zdravstvene dokumentacije, sporočil staršev in ankete,
  2. osebno anamnezo in razgovor z učencem: razgovor o počutju v šoli, družini, razgovor o težavah, interesih, samostojnosti, prijateljih itd., šolski uspeh, izostajanje iz šole, izvenšolske aktivnosti, življenjski slog,
  3. somatski status: presejalni testi: telesna teža in višina, indeks telesne mase (ITM), meritev krvnega tlaka, srčne frekvence, ocena ostrine vida (Snellenove tablice), določanje barvnega čuta (Ishihara tablice), Adamsov test predklona,
  4. zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, obvestilo osebnemu zdravniku, sporočilo staršem, naročanje in priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, ocena kontraindikacij za cepljenje.

Cepljenje (po republiškem imunizacijskem programu)

  • davica, tetanus, oslovski kašelj (5. odmerek)

Vzgoja za zdravje ob sistematiki – Pokončna drža

  • Ob sistematskem pregledu v tretjem razredu poteka skupinska vzgoja za zdravje na temo zdrave, pokončne drže, izvaja jo diplomirana medicinska sestra.