5. leto: Preventivni logopedski pregled predšolskega otroka

Preventivni logopedski pregled predšolskega otroka

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov v prostorih zdravstvenega zavoda ali zasebne ordinacije. Delo opravi logoped. Preventivni logopedski pregled pri petletnem otroku odkriva govorno jezikovne in komunikacijske motnje.

Pregled obsega diagnostične postopke pri ugotavljanju govorno jezikovnih sposobnosti in komunikacije:

  1. pregled artikulacije,
  2. pregled gramatike,
  3. pregled sintakse,
  4. pregled semantike,
  5. ocena komunikacije.