8. razred osnovne šole: Preventivni pregled šolskega otroka pri pediatru oziroma šolskem zdravniku

Preventivni pregled v 8. razredu osnovne šole

Pregled praviloma poteka v prostorih zdravstvenega zavoda ali v zasebni ordinaciji (izjemoma v šoli). Na pregled so vabljeni učenci pisno ali preko šole. Starše šola obvesti o načrtovanem terminu sistematičnega pregleda, na pregled skupaj s šolarji pride tudi razrednik oz. razredničarka. Na pregled je povabljen cel razred na isti dan. Delo opravi tim šolskega zdravnika.

Preventivni pregled obsega:

  1. pregled zdravstvene dokumentacije, sporočil staršev in ankete,
  2. osebno anamnezo in razgovor z učencem: poklicna usmeritev, zdravstvene težave in bolezni mladostnika, počutje v šoli, družini, med vrstniki, življenjske navade, morebitne obremenjenosti, stres in depresivnost, spolno vedenje, zloraba drog, tvegan način življenja, šolski uspeh, izostanki od pouka,
  3. somatski status: presejalni testi: telesna teža in višina, indeks telesne mase (ITM), meritev krvnega tlaka, srčne frekvence, ocena ostrine vida (Snellenove tablice), ocena barvnega vida (Ishihara tablice), ADG skupinski ali individualni (samo tistim, pri katerih v času šolanja ni bil napravljen in rizičnim), Adamsov test predklona, test odkrivanja valgusa kolen, palpacija ščitnice, indeks spolne zrelosti, ocena krvne slike (hemoglobin (Hb) in rdeča krvna slika), ocena funkcije sečil (urin: beljakovine, sediment),
  4. ostali somatski status in laboratorij glede na indikacije, globinski vid glede na poklicno usmeritev,
  5. zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, priprava dokumentacije za poklicno usmerjanje, obvestilo osebnemu zdravniku, sporočilo staršem, naročanje in priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, ocena kontraindikacij za cepljenje.

Vzgoja za zdravje ob sistematiki – Gibanje

  • Ob sistematskem pregledu v osmem razredu poteka skupinska vzgoja za zdravje na temo spodbujanja gibanja, izvaja jo diplomirana medicinska sestra.