Pred odpustom iz porodnišnice: Preventivni pregled novorojenčka pred odpustom

Preventivni pregled novorojenčka pred odpustom

Pregled mora biti opravljen praviloma na dan odpusta novorojenčka domov.

Preventivni pregled obsega:

  1. celoten klinični pregled (poudarek na ocenjevanju sušenja popkovine in ocenjevanju zlatenice, vključno z orientacijskim nevrološkim pregledom),
  2. pregled, ali so bili pri novorojenčku opravljeni vsi preventivni ukrepi in cepljenje po republiškem cepilnem programu, sprejetem za tekoče leto,
  3. ocena uspešnosti dojenja,
  4. pogovor s starši,
  5. izpolnjevanje predpisane zdravstvene dokumentacije,
  6. navezovanje stika s patronažno službo, otrokovim izbranim pediatrom in v primeru indikacije s centrom za socialno delo.

Aktivno zdravstveno-vzgojno delo

Namen je pomagati staršem pridobiti informacije o pravilni prehrani in negi novorojenčka, varnosti novorojenčka in o zdravem načinu življenja nasploh.

Obsegati mora najmanj naslednje teme:

  • vzpostavitev, spodbujanje in vzdrževanje izključnega dojenja,
  • ukrepi za preprečevanje nenadne nepričakovane smrti novorojenčka,
  • varen prevoz novorojenčka iz porodnišnice,
  • zdravo življenje, zdrava prehrana doječe matere in v družini, opuščanje škodljivih razvad.