Pred vstopom v šolo: Preventivni pregled otroka pred vstopom v šolo pri pediatru

Preventivni pregled otroka pred vstopom v osnovno šolo pri pediatru

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov, praviloma v prostorih zdravstvenega zavoda ali v zasebni ordinaciji. Na pregled so vabljeni pisno. Delo opravi tim šolskega zdravnika. Starše oziroma skrbnike seznani osebje z obsegom zdravstvenega varstva otroka v obdobju od vstopa v šolo do dopolnjenega 19. leta starosti.

Preventivni pregled obsega:

  1. pregled zdravstvene dokumentacije,
  2. osebno anamnezo: zdravstvene težave in kronične bolezni otroka, življenjske navade otroka, otrokove posebnosti, interesi, otrokova samostojnost in zrelost, vključevanje otroka v skupino vrtca,
  3. družinsko anamnezo: dedne bolezni, zdravstvene težave, kronične bolezni in invalidnosti v družini, življenjske navade v družini, bolezni odvisnosti v družini, zdravstvena osveščenost družinskih članov,
  4. socialno anamnezo: družinski standard, stanovanjski standard, stopnja izobrazbe staršev, oblika družinske skupnosti,
  5. somatski status: presejalni testi: telesna teža in višina, indeks telesne mase (ITM), meritev krvnega tlaka, srčne frekvence, (periferni pulzi), ocena ostrine vida (Snellenove tablice), test pokrivanja in test gibljivosti zrkel v vseh glavnih smereh,  ADG – individualni (kontrola sluha), palpacija ščitnice, Adamsov test predklona, test odkrivanja valgusa kolen, ocena krvne slike (hemoglobin (Hb) in rdeča krvna slika), ocena funkcije sečil (urin: beljakovine, sediment), ocena govora,
  6. obsežni somatski status glede na indikacije,
  7. zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, priprava mnenja za timsko obravnavo šolskih novincev, obvestilo osebnemu zdravniku, naročanje in priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, ocena kontraindikacij za cepljenje.

Cepljenje (po republiškem imunizacijskem programu)

  • ošpice, mumps, rdečke (2. odmerek)
  • hepatitis B (1. in 2. odmerek)