Pred vstopom v šolo: Preventivni pregled otroka pred vstopom v šolo pri pediatru

Preventivni pregled otroka pred vstopom v šolo se izvaja individualno, v spremstvu staršev/skrbnikov.

Preventivni pregled obsega:

  1.  Anamneza: družinska anamneza, osebna anamneza, psiho-socialna anamneza, življenjski slog, okoljska anamneza;
  2.  Pregled zdravstvene dokumentacije;
  3.  Pregled otroka: telesna višina, telesna masa, indeks telesne mase, obseg pasu, razmerje obseg pasu/telesna višina, krvni tlak, pulz;
  4.  Presejanje: ostrina vida na daleč, pregled sluha: ADG, pregled ščitnice za ugotavljanje golše, pregled hrbtenice za skoliozo, ocena srčno-žilne ogroženosti, psihološki vprašalnik;
  5.  Klinični pregled: pregled kože, vidnih sluznic, oči, nosu, ušes, ustne votline, vratu, bezgavk, ščitnice, prsnega koša, avskultacija srca in tipanje pulzov, ocena ravnotežja in koordinacije, ocena dihanja in avskultacija pljuč, tipanje trebuha, pregled drže, hrbtenice in okončin, pregled spolovila in ocena spolnega razvoja;
  6.  Laboratorijske preiskave: celokupni holesterol, hemogram v primeru indikacije;
  7.  Zdravstvena vzgoja: individualno svetovanje (glede na pomembne ugotovitve v anamnezi in ob pregledu, preprečevanje pomanjkanja vitamina D, svetovanje glede prehrane, pitja tekočin, preprečevanje kariesa, svetovanje glede telesne dejavnosti, igre, spanja, preprečevanja nezgod, uporabe zaslonov, ukrepi za preprečevanje slabovidnosti);
  8.  Zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, beleženje v informacijski sistem in/ali zdravstveno dokumentacijo, priporočila staršem/skrbnikom o morebitnih dodatnih pregledih oziroma obravnavah otroka, informacija staršem/skrbnikom o smiselnosti prepisa otroka k imenovanemu zdravniku šole, obvestilo izbranemu osebnemu zdravniku o ugotovitvah pregleda (če imenovani zdravnik šole ni tudi izbrani osebni zdravnik otroka).

Cepljenje poteka po veljavnem Programu cepljenja in zaščite z zdravili, ki je sprejet za posamezno leto.