Pred vstopom v vrtec: Namenski pregled otroka pred vstopom v vrtec

Namenski pregled dojenčka pred vstopom v vrtec (če ne sovpada s sistematičnim pregledom)

Namenski pregled obsega:

  1. Anamneza (osebna);
  2. Presejalni testi: TT/TV, OG, OPK, VM, DRPT;
  3. Celotni somatski status;
  4. Lab glede na indikacije (RKS, urin, blato na parazite).

Cepljenje:

  1. Pregled podatkov o cepljenju, morebitno cepljenje.

Zdravstvena vzgoja – razgovor s starši, 10 minut:

  1. Preprečevanje okužb;
  2. Ločitveni strah.