Pred vstopom v vrtec: Namenski pregled otroka pred vstopom v vrtec

Namenski pregled otroka pred vstopom v vrtec

Pregled poteka v prisotnosti enega ali obeh staršev oziroma skrbnikov v prostorih zdravstvenega zavoda ali zasebne ordinacije. Na pregled naročijo otroka starši oziroma skrbniki pred vstopom v vrtec. V primeru, da je vstop v vrtec sočasen s sistematičnim pregledom pri starosti 9, 12 ali 18 mesecev, se izvede samo še manjkajoči del pregleda, predpisanega za namenski pregled. Pred vstopom v vrtec mora biti otrok popolno cepljen v skladu z republiškim programom imunoprofilakse in kemoprofilakse.  Delo opravi tim predšolskega zdravnika.

Pregled obsega:

  1. pregled zdravstvene dokumentacije,
  2. osebno anamnezo,
  3. somatski status: presejalni testi: telesna teža, višina, obseg glave, prsnega koša,
  4. celotni somatski status,
  5. laboratorij glede na indikacije (hemogram: eritrociti (E), hemoglobin (Hb); urin: beljakovine, sediment; blato: na parazite in črevesne bakterije)
  6. pregled podatkov o cepljenju, morebitno cepljenje,
  7. zdravstveno vzgojo: razgovor o premagovanju ločitvenega strahu pred vstopom v vrtec,
  8. zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, obvestilo vrtcu.