Vzgoja za zdravje za dijake, starše in pedagoške delavce

Namen vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov je seznaniti dijake s pomenom zdravega načina življenja in jim omogočiti pridobivanje spretnosti za razvoj zdravih navad ter seznaniti pedagoške delavce in starše z informacijami o strokovnih smernicah s področja varovanja in krepitve zdravja.

V sodelovanju s šolami izvajalci vzgoje za zdravje izvedejo vrsto delavnic, predavanj, razgovorov za vse dijake v srednjih šolah. Dejavnost praviloma poteka v skupinski obliki v prostorih šole in je namenjena tako dijakom, njihovim staršem in strokovnim delavcem v šolah.

Program vzgoje za zdravje za srednje šole obsega izvedbo 2-urnih delavnic v vsakem oddelku. Vendar se izvajalec dogovori s predstavniki srednje šole glede vsebine delavnice. Ključne vsebine za srednješolce so preprečevanje rakavih obolenj, vzgoja za zdravo spolnost, medosebni odnosi, zasvojenosti, osebna higiena, uporaba kozmetike, motnje sluha, UV sevanje in druge vsebine. Tudi v srednjih šolah lahko izvajalec izvede več kot eno delavnico v vsakem oddelku (dogovor s predstavniki srednje šole).