Vzgoja za zdravje za predšolske otroke, vzgojitelje in starše

Namen vzgoje za zdravje predšolskih otrok seznaniti predšolske otroke s pomenom zdravega načina življenja in jim omogočiti pridobivanje spretnosti za razvoj zdravih navad ter seznaniti vzgojitelje in starše z informacijami o strokovnih smernicah s področja varovanja in krepitve zdravja.

Dejavnost poteka v sodelovanju z vrtci, praviloma v skupinski obliki v prostorih vrtca in je namenjena tako otrokom, njihovim staršem in strokovnim delavcem v vrtcih. Ključne vsebine za predšolsko obdobje so zdrave navade, prehrana, spodbujanje gibanja, osebna higiena, preprečevanje nalezljivih bolezni, preprečevanje poškodb in zastrupitev ter druge vsebine. O vsebini se izvajalec vzgoje za zdravje dogovori s predstavnikom vrtca.