Vzgoja za zdravje za šolarje, starše in pedagoške delavce

Namen vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov seznaniti šolarje s pomenom zdravega načina življenja in jim omogočiti pridobivanje spretnosti za razvoj zdravih navad ter seznaniti pedagoške delavce in starše z informacijami o strokovnih smernicah s področja varovanja in krepitve zdravja.

V sodelovanju s šolami izvajalci vzgoje za zdravje izvedejo vrsto delavnic, predavanj, razgovorov za  šolarje v osnovnih šolah. Dejavnost praviloma poteka v skupinski obliki v prostorih šole in je namenjena tako šolarjem, njihovim staršem in strokovnim delavcem v šolah. Program vzgoje za zdravje za osnovne šole obsega osnovni in dodatni program. Osnovni program pomeni izvedbo 2-urnih delavnic z v naprej pripravljenimi vsebinami (delavnice so pripravljene za vsak oddelek). Vsebine delavnic so: zdrave navade, osebna higiena, zdrav način življenja, preprečevanje poškodb, zasvojenosti, odraščanje, pozitivna samopodoba in stres, medsebojni odnosi, vzgoja za zdravo spolnost). Delavnice se praviloma izvedejo v šolah. Za dodatni program pa se izvajalci dogovorijo s predstavniki šole (glede na potrebe, želje, možnosti).