Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strokovna javnost

Sluh človeku ne služi le za orientacijo, ampak ima centralno vlogo v socialnem funkcioniranju kot sprejemnik pri komuniciranju med ljudmi. Pomemben je za razvoj govora, jezika, intelektualnih sposobnosti in socialno čustvenega razvoja (1).

Brošura je namenjena otrokom, staršem in vzgojiteljem za skupno branje in pogovor. Je ena od možnosti za ozaveščanje o zvočnem okolju, hrupu in zdravem slušnem okolju – temeljnem pogoju za poslušanje in zdrav razvoj otroka. Zanimiva zasnova slikanice  – različne stopnje vsebinske zahtevnosti  – omogoča uporabo v različnih starostnih skupinah otrok, seveda ob predpostavki, da odrasli poslušajo otroke -njihove odzive na slikanico in izkušnje ter besedilo sproti “prilagajajo”. Poleg igric za razvijanje slušne zaznave, daje slikanica spodbude za številne dejavnosti, ki jih bodo vzgojitelji in učitelji odkrili ob delu z otroki.

Brošuro si lahko preberete tukaj!

Vir

  1.  Vogrin, B in sod. (2023). Smernice Programa ZDAJ za izvajanje preventivnih pregledov učencev, dijakov in mladostnikov. Nacionalni inštitut za javno zdravje. https://zdaj.net/wp-content/uploads/2023/08/Smernice-Programa-ZDAJ-za-izvajanje-preventivnih-pregledov-ucencev-pdf-v4.pdf

Vir naslovne fotografije: freepik.com

Objavljeno: 15. septembra 2023