Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strokovna javnost

V letu 2022 je bilo v slovenskih porodnišnicah po še ne uradnih podatkih 17.424 porodov, kar je 1.268 ali 6,8 % porodov manj kot v letu 2021.

Končno število rojenih otrok še ni znano, glede na izkušnje iz prejšnjih let pa vemo, da je okoli tri odstotke otrok rojenih po več plodni nosečnosti (dvojčki, trojčki). Tako ocenjujemo, da so mamice v Sloveniji v lanskem letu rodile okoli 17.600 novorojenčkov.

Odkar spremljamo podatke, se je najmanj otrok rodilo leta 2003, od takrat pa do leta 2010 je število rojenih otrok naraščalo, nato je pričelo število rojenih otrok spet upadati, z izjemo leta 2021, ko smo zabeležili manjši porast. V letu 2022 smo ponovno zabeležili padec števila porodov, ki je tudi največji v tem tisočletju.

Število porodov je v letu 2022, v primerjavi z letom 2021, upadlo v enajstih porodnišnicah, največji upad so zabeležili v Mariboru. Porast števila porodov, v primerjavi z letom prej, so zabeležili v treh porodnišnicah, procentualno največji je bil na Ptuju.

Tabela 1: Število porodov v slovenskih porodnišnicah, 1988 – 2022

Leto Porodi Verižni indeks
1988 26442 100
1989 24453 92,5
1990 23484 96,0
1991 22380 95,3
1992 20746 92,7
1993 19913 96,0
1994 19521 98,0
1995 18877 96,7
1996 18721 99,2
1997 17957 95,9
1998 17734 98,8
1999 17310 97,6
2000 17982 103,9
2001 17306 96,2
2002 17347 100,2
2003 16917 97,5
2004 17629 104,2
2005 17939 101,8
2006 18801 104,8
2007 19585 104,2
2008 21550 110,0
2009 21484 99,7
2010 22002 102,4
2011 21567 98,0
2012 21500 99,7
2013 20634 96,0
2014 20611 99,9
2015 20001 97,0
2016 19798 99,0
2017 19706 99,5
2018 19123 97,0
2019 18946 99,1
2020 18432 97,3
2021 18692 101,4
2022 17424 93,2

Graf 1: Število porodov v porodnišnicah, Slovenija, 1988 – 2022

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije

Opomba: Podatki so zbrani na podlagi zadnje porodne številke v letu v posamezni porodnišnici. Vključene so vse porodnice (ne glede na bivališče), ki so rodile v Sloveniji. Niso vključeni podatki o porodih na domu. Podatki so začasni in neuradni.

Vir naslovne fotografije: freepik.com

Objavljeno: 10. januarja 2023