Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strokovna javnost

V Smernicah za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki jih je pripravila multidisciplinarna skupina strokovnjakov, ki se pri delu ukvarjajo z otroki in mladostniki, se v šolah odsvetuje uporaba zaslonov med odmori in ob drugih dejavnostih v okviru šole, ki potekajo brez vodstva učitelja. Odsvetuje se tudi uporaba zaslonov v času podaljšanega bivanja. Raba zaslonov pri pouku mora biti vedno osmišljena. Učencem naj se predstavlja odgovorna in varna raba zaslonov.

Celotne Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih najdete na povezavi tukaj.