Brez teme
  • Brez teme
  • Bela/Črna
  • Rumena/Modra
  • Črna/Bež
  • Zelena/Črna

Na pobudo Slovenije je leta 2014 Svet Evrope 18. november razglasil za Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo.

Ker tudi Slovenija ni imuna na to obliko nasilja nad otroki, je predlagala razglasitev dneva zaradi boljše obveščenosti in ozaveščenosti javnosti o tej pereči temi. Spolno nasilje in spolne zlorabe otrok predstavljajo grobo zlorabo moči odrasle osebe nad otrokom in najhujšo kršitev otrokovih pravic. Razsežnosti kaznivih dejanj spolnih napadov na osebe mlajše od 15 let so velike, a še vedno pogosto ostajajo neprijavljene, saj jih žrtve zaradi svoje starosti, strahu in sramu ne zmorejo razkriti.

Glavna tema letošnjega Evropskega dne za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo je preprečevanje tveganega vedenja otrok na področju sekstinga. Seksting predstavlja izdelavo, izmenjavo in pošiljanje seksualno eksplicitnih fotografij, videoposnetkov in besedil prek mobilnih naprav ali interneta. Njihova izmenjava poteka preko MMS sporočanja in različnih aplikacij za pošiljanje fotografij oz. posnetkov ter preko družbenih omrežij.

V času pubertete so mladostniki preokupirani z lastnim telesom in seksualnostjo, ki sta povezani z razvojem njihove identitete, občutka samega sebe in z iskanjem svojega mesta med vrstniki. Pametni telefoni, ki omogočajo fotografiranje, snemanje in deljenje posnetkov, ter družbena omrežja, s pomočjo katerih se mladostnik predstavi svojim vrstnikom, so torej kot nalašč za razvijanje občutka sebe in svoje seksualnosti. Pomembno je, da v okviru javnega zdravja opozarjamo na potencialno škodljive učinke uporabe mobilnih telefonov za pošiljanje seksualno eksplicitnih posnetkov. Seksting ima lahko za mladostnike številne negativne psihosocialne posledice, mladi, ki sekstajo, imajo večjo možnost za tvegana spolna vedenja,  več neželenih nosečnosti in spolno prenosljivih okužb.

Raziskave kažejo, da je seksting v 22% prisoten že  v osnovnošolski populaciji, med srednješolci pa naj bi sekstalo 40 % mladostnikov. Med seksterji prevladujejo fantje, seksting pa naj bi bil pogostejši pri osebah, ki so že imele spolne odnose.

Mladostniki pogosto seksting sprejemajo kot nekaj »normalnega« ali pričakovanega v dandanašnjem svetu, zato je zelo pomembno, da jih na nevarnosti takega ravnanja opozorimo pravočasno in tako zaščitimo pred izkoriščanjem. Izvajalke vzgoje za zdravje, diplomirane medicinske sestre, ki vstopijo v osnovni šoli prav v vsak razred, imajo možnost predstavitve te tematike tako otrokom, kot tudi staršem in učiteljem.

Pripravili: Zala Marn in Alenka Hafner

 

Objavljeno: 18. novembra 2020