Brez teme
  • Brez teme
  • Bela/Črna
  • Rumena/Modra
  • Črna/Bež
  • Zelena/Črna

Statistični urad Republike Slovenije je predstavil podatke iz priložnostnega modula »Življenjski pogoji otrok« za leto 2021. Starši in skrbniki so za skoraj tri četrtine otrok, starih od 0 do 15 let, ocenili, da je bilo njihovo zdravstveno stanje zelo dobro. V primerjavi z letom 2014, ko so nazadnje merili te podatke, starši poročajo o zmanjšanem druženju njihovih otrok s prijatelji in padcu deleža gospodinjstev, v katerih so otroci redno obiskovali plačljive prostočasne dejavnosti (npr. krožek, glasbeno šolo, športno dejavnost in druge aktivnosti), kar pripisujejo finančnim razlogom in med drugim tudi ukrepom za obvladovanje epidemije covid-19.

Podrobnejše poročilo bodo predstavili 20. oktobra 2022, krajše poročilo pa najdete tukaj.