Brez teme
  • Brez teme
  • Bela/Črna
  • Rumena/Modra
  • Črna/Bež
  • Zelena/Črna

V skladu z novelo Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni za otroke, mladostnike in študente (Uradni list RS, št. 57/21 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1157/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-za-izvajanje-preventivnega-zdravstvenega-varstva-na-primarni-ravni ) – 2.d Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov s statusom registriranih športnikov, objavljamo seznam zdravnikov, ki opravljajo preventivne preglede otrok in mladostnikov s statusom registriranih športnikov, ki tekmujejo v športnih panogah z večjimi telesnimi obremenitvami. Navedeni so izvajalci, ki imajo pogodbo z ZZZS. Seznam bomo ob vključitvi novih izvajalcev dopolnjevali.

Gregor Kavaš UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa
Sašo Djurić ZD Celje
Tadej Jug ZD Celje
Marjetka Mirkac ZD Celje
Polonca Kovačič ZD Domžale
Boštjan Rejec ZD Idrija ZD Tolmin
Grega A. Sušnik ZD Kamnik
Matevž Kržišnik ZD Kranj
mag. Stanislav Pušnik ZD Ravne na Koroškem
Nika Tušek ZD Ravne na Koroškem
Jernej Hren ZD Slovenska Bistrica
Sabina Dietner ZD Ljubljana (enota Fužine)
Jure Žganec SB Murska Sobota

* Zadnja posodobitev seznama: 11. oktober 2022

Vir prikazne fotografije: freepik.com

Objavljeno: 22. decembra 2021